Plastic afval in Senegal recyclen tot schoolbenodigdheden

Voor hun incompanyproject sloegen drie masterstudenten innovatie en ondernemerschap de handen in elkaar met Faro360, een organisatie die microfabrieken bouwt en lokale gemeenschappen leert om plastic afval te voorkomen en te recyclen. “Ze hebben ons businessplan en proefproject in de Senegalese stad Kaolack mee vormgegeven”, zegt Koen Verrecht, oprichter van Faro360, enthousiast.

Via MakeSense, een ngo die samen met Vlerick sociale ondernemers ondersteunt, kreeg Koen eerder dit jaar de gelegenheid om het Faro360-project toe te lichten aan de masterstudenten: “In Afrika hebben drie miljard mensen geen toegang tot basisafvalvoorzieningen. Hun afval wordt niet opgehaald of niet naar behoren verwerkt, en dus gewoon gedumpt en verbrand in de openlucht. Dat heeft een bijzonder grote impact op het milieu en de gezondheid. Niet alleen wordt de bodem-, water- en luchtvervuiling en de broeikasgasuitstoot daardoor in de hand gewerkt, het leidt ook tot een ongezonde leefomgeving voor mens en dier. Faro360 wil straatafval in Afrikaanse steden voorkomen en opruimen, en mensen in arme stedelijke gebieden aansporen om de juiste mindset te ontwikkelen en plastic afval te beschouwen als een bron van inkomsten. We willen hun de middelen aanreiken om er iets nuttigs mee te doen.”

Trigger

Zijn verhaal zette Jonathan Tshiswaka, Michaël Stevens en Cassandra Bui ertoe aan om te kiezen voor een Global Social Project bij Faro360. Voor Jonathan – afkomstig uit Congo – was dit de uitgelezen kans om iets te doen voor zijn continent. Hij vormde een team met Michaël, die eveneens enorm gefascineerd was door Afrika, en Cassandra, die interesse had om mee te werken aan een project rond sociaal ondernemerschap.  

In-company project for Faro360 in Senegal
Van links naar rechts: Cassandra Bui, Jonathan Tshiswaka en Michaël Stevens

Drie uitdagingen

Het incompanyproject omvatte drie duidelijke doelstellingen:

 1. Een organisatiemodel met lokale stakeholders ontwikkelen.
 2. Een financieel model creëren waarbij de focus ligt op zelfvoorziening en financiering.
 3. De klantenkring uitbreiden.

Faro360 heeft een proefproject opgezet in Kaolack, de meest vervuilde stad van Senegal. De studenten trokken erheen en interviewden lokale afvalinzamelbedrijven, afvalmanagers, concurrenten enz. “Op basis van die interviews en relevante marktonderzoeksgegevens konden we duidelijker in kaart brengen hoe Faro360 zijn activiteiten op succesvolle manier kan ontplooien in het lokale ecosysteem”, vertelt Michaël.

Aha-ervaring

Het waren echter vooral de gesprekken met plaatselijke schooldirecteurs die tot waardevolle inzichten leidden. Cassandra: “Lokale scholen spelen een belangrijke rol in dit project, omdat ze dienstdoen als afvalverzamelpunten. Een van de grootste problemen waarmee de scholen worden geconfronteerd, is het gebrek aan materiaal. Zo ontstond het idee om het ingezamelde afval niet louter naar een plasticfabriek te vervoeren, maar te recyclen tot schoolbenodigdheden zoals balpennen, meetlatten, klemborden voor papier, dozen en zelfs tafels, banken en krukken.”

Faro360 project in Kaolack (Senegal)

Concrete resultaten

Koen, die in het verleden zelf ook leraar was, kon dat idee alleen maar toejuichen: “Onze lokale partner ASDES organiseert de huisvuilophaling in de streek. Het was niet evident om een nuttig eindproduct voor de gemeenschap te bedenken. Schoolbenodigdheden komen echter bijzonder goed van pas. Zo kunnen we de mensen duidelijk maken dat het verzamelen van afval leidt tot iets waarbij hun kinderen concreet baat hebben. Bovendien kunnen we scholen ook helpen bij hun inspanningen rond afvalpreventie. Senegalezen in arme stedelijke gebieden, en de inwoners van Kaolack in het bijzonder, hebben een hoge ‘afvaltolerantie’ – een term die de Vlerick-studenten me trouwens hebben geleerd (glimlacht): ze zijn het zó gewoon om overal afval te zien dat ze geen behoefte meer hebben om het te verwijderen. Ze zijn zich bijvoorbeeld niet bewust van de risico’s van afval voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun vee. ASDES organiseert momenteel een opleiding rond ecologische duurzaamheid voor leerkrachten in twaalf scholen. Zo kunnen zij hun leerlingen bijbrengen wat de gevolgen zijn van afval en hoe afval kan worden voorkomen. En die kennis geven de kinderen dan weer door aan hun familie.”

 

Teamwork

Hoe kijkt Koen terug op de samenwerking met onze studenten? “Ze hebben het businessmodel van Faro360 geoptimaliseerd. Met hen samenwerken was een inspirerende en positieve ervaring. We waren een echt team, en ik ben blij dat we ideeën konden uitwisselen.” En de studenten? “Dankzij het Faro360-project konden we onze theoretische kennis in de praktijk brengen”, zegt Jonathan. “Maar we beseffen nu ook wat de uitdagingen zijn van een start-up. Je moet over de juiste vaardigheden beschikken om een goed financieel model en businessmodel te creëren, een netwerk uit te bouwen en financiering te vinden. Door te luisteren naar het verhaal van de mensen in Kaolack – kinderen moeten daar bijvoorbeeld een pen delen om huiswerk te maken – beseften we ook hoe goed we het hebben.”

Faro360 is op zoek naar partners om in Afrika de strijd aan te gaan tegen vervuiling door afval. Neem contact op via [email protected].

Gerelateerd nieuws

 1. Hoe breng je een wearable voor epilepsiepatiënten op de markt?

  Datum: 10-04-2020
  Categorie: Nieuws over onze studenten
  Onze Masters Innovation & Entrepreneurship studenten werkten een business plan uit voor medische wearables (toestellen met sensoren om op het lichaam te dragen die een waaier aan vitale waarden registeren) ontwikkeld door de start-up Byteflies. De impact van hun in-company project (ICP) was groter dan verwacht.
 2. Wat als… meer vrouwen betaald zouden worden om te werken?

  Datum: 05-10-2018
  Categorie: Nieuws over onze studenten
  Drie Masters-studenten – Ortwin Huysmans, Robin Dehondt en Lynn Roodhooft – trokken voor een maand naar Ethiopië om SNV, Netherlands Development Organisation, te ondersteunen in een project rond genderrelaties. Onder begeleiding van professor Smaranda Boros en ter plekke van Sarah De Smet ontdekten ze de complexiteit van gendergelijkheid in ruraal Ethiopië.
Alle artikels