Verloning topmanagers in Europa blijft stabiel gedurende afgelopen 5 jaar

Resultaten van Europees onderzoek naar de verloning van topmanagers in beursgenoteerde bedrijven

In 49% van de bedrijven is de totale verloning (d.i. vast salaris, bonus en aandelengerelateerde verloning) van de CEO in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland in de periode 2007-2011 toegenomen. Echter: in eveneens 49% van de gevallen is de totale verloning gedaald. Vooral de variabele verloning gaat daarbij naar beneden. In België is de mediaan qua verloning van CEO’s zelfs gedaald, maar naast grote dalers zijn er evenwel ook grote stijgers. Ten slotte is de samenstelling van de verloningspakketten gewijzigd. Het gewicht van het vast salaris neemt toe en dat van het prestatiegerelateerde gedeelte neemt af. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het jaarlijkse onderzoek naar de verloning van topmanagers door het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School.

Een opmerkelijke vaststelling is dat er in 2011 een verband kon worden gevonden tussen de prestaties van de onderneming en de verloning van de CEO. Dat was in 2007 nog niet zo en de verklaring hiervoor moeten we volgens Professor Xavier Baeten bij een aantal omgevingsfactoren zoeken:

De toegenomen en, in de meeste landen, wettelijk verplichte transparantie over de verloning van de CEO heeft aandeelhouders en vooral bestuurders er vermoedelijk toe aangezet om de verloning van het topmanagement grondiger te bekijken. Het installeren van een remuneratiecomité (in België verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen) is hiervan een voorbeeld en heeft duidelijk zijn effecten. Daarenboven zijn er in de afgelopen jaren heel wat regulerende initiatieven tot stand gekomen die een gunstig effect hebben gehad. Maar toch is er ook sprake van zelfregulering. In dit opzicht is er geen nood aan nog verdere wettelijke bepalingen, want zo ontneemt men aan het bedrijf de ruimte om strategisch te belonen. We stellen wel vast dat naast de prestaties, de grootte van het bedrijf de allerbelangrijkste factor blijft om de verloning van de CEO te gaan bepalen.”

Andere interessante bevindingen:

 • In België is de mediaanverloning van CEO’s in de afgelopen 5 jaar gedaald met 12%, terwijl de verloning van de bedienden gestegen is met 17% (op basis van gegevens van Hudson over de doorsnee werknemer, van lagere bediende tot hoger management). Er is echter een grote spreiding, wat betekent dat er zowel grote dalers als grote stijgers zijn. Dit wordt voornamelijk verklaard door de evolutie van de bedrijfsgrootte en de prestaties. 
 • In Frankrijk is de verloning (mediaan) gelijk gebleven, in Duitsland is ze gestegen met 12%, en in Nederland is ze gestegen met 4%.
 • De mediaanverloning van de CEO in een Bel 20 bedrijf bedraagt 2.010.000 euro, in de Bel Mid 635.000 euro, en in de Bel Small 460.000 euro.
 • Het Verenigd Koninkrijk is een buitenbeentje, in die zin dat de verloning er duidelijk hoger ligt. Dat komt vooral omdat CEO’s in veel sterkere mate beloond worden via aandelen. Die maken bijna de helft uit van het pakket, terwijl dat in België slechts 16% bedraagt.
 • Door de band verdient de CEO het dubbele van de CFO.
 • De meest succesvolle bedrijven worden gekenmerkt door een sterker gebruik van niet-financiële indicatoren voor de bepaling van de variabele beloning (vooral klanten- en personeelsgerelateerde maatstaven), de gespreide uitbetaling van bonussen, en het voorwaardelijk toekennen van aandelen (onderhevig aan het voldoen aan prestatiecriteria).

Over het unieke aspect van dit onderzoek

In vergelijking met ander onderzoek rond CEO-verloning biedt deze studie omwille van verschillende aspecten een unieke meerwaarde. Ten eerste omvat de analyse meerdere Europese landen, waardoor de vergelijking tussen het Angelsaksische bedrijfsmodel en het continentaal Europese model mogelijk is. Ten tweede wordt de remuneratie van alle beursgenoteerde ondernemingen onder de loep genomen, daar waar andere studies zich eerder beperken tot de allergrootste bedrijven. Ten derde wordt de database jaar na jaar gevoed, wat het mogelijk maakt om evoluties over een langere periode te analyseren.

Gerelateerd nieuws

 1. EASI en Accent zijn de Best Workplaces 2021 van België

  Datum: 16-03-2021
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte op 16 maart opnieuw de Best Workplaces™ van België bekend. Bij de kleine en middelgrote organisaties staat EASI op nummer 1; bij de grote organisaties kaapt Accent de eerste plaats weg. De Covid-19 crisis heeft zeker een impact gehad op de resultaten. Enerzijds slaagden heel wat organisaties erin om het vertrouwen te versterken. Ondanks de moeilijke tijden konden ze aan hun werknemers tonen dat ze er als werkgever voor hen waren. Anderzijds bleek het voor sommige organisaties dan weer erg moeilijk om met iedereen de connectie te behouden
 2. 45 Belgische bedrijven mogen zichzelf een ‘Great Place to Work®’ noemen

  Datum: 17-03-2020
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte opnieuw de 20 Best Workplaces™ van België bekend. Naast deze ranglijst ontvingen ook 25 organisaties een ‘Great Place to Work®’-certificaat als erkenning voor hun goed werkgeverschap. De resultaten zijn grotendeels gebaseerd op de mening van de werknemers bij de betrokken bedrijven. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat.
Alle artikels