Slim digitaal Oost-Vlaanderen

Hernieuwd partnership met Provincie Oost-Vlaanderen zet koers naar ‘smart government’  

Onlangs verlengde de Provincie Oost-Vlaanderen haar Prime Foundation Partnership en koos voor een nieuwe, digitale koers. De komende 3 jaar wil de provincie haar ambitie als smart government waarmaken. Vlerick helpt bij het uittekenen van het strategische veranderingstraject.

Het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov (piva eGov), dat door de Provincie Oost-Vlaanderen werd opgericht om ICT-gerelateerde ondersteuning te geven aan Oost-Vlaamse lokale besturen, is geen groentje als het op digitalisering aankomt. Maar net als in de privésector, is het voor een overheidsinstantie een groeiproces. “Vroeger speelden we vooral in op technologische innovaties die we aangereikt kregen bij onze doelgroepen, nl. de lokale besturen zoals steden en gemeenten en OCMW’s”, vertelt Dirk Goeminne, medeverantwoordelijk voor het smart government-project bij het piva eGov. “Via de befaamde ‘trial & error’ hebben we een zekere maturiteit bereikt. Niet de technologie dicteert onze digitalisering, maar wel de output die de verschillende doelgroepen nodig hebben. Dat betekent dat we ons denkproces hebben omgekeerd: we vertrekken vanuit onze opdracht, toetsen die aan het beleid, en bekijken hoe we dat kunnen uitwerken op maat van onze doelgroepen.”

Dirk Goeminne, medeverantwoordelijk voor het smart government-project bij het piva eGov: “We willen komen tot een horizontale informatie-uitwisseling met onze stakeholders op de verschillende niveaus, van Europa tot de burger.”

Horizontale informatie-uitwisseling

Met het smart government-project wil het piva eGov nog meer haar ICT-diensten op maat van de lokale besturen aanbieden. “Nu zit overheidsinformatie verspreid over verschillende bestuursniveaus, op verschillende platformen, met daartussen vooral verticale informatiestromen”, legt Dirk Goeminne uit. “Via het smart government-project willen we  meebouwen aan een vraaggerichte informatiearchitectuur, complementair over de verschillende bestuursniveaus heen, en ook gericht op participatie door burger en ondernemer. Onze rechtstreekse stakeholders voor deze horizontale informatie-uitwisseling zijn de Oost-Vlaamse lokale besturen en de eigen provinciale administratie. Maar het project kadert ook binnen een ruimere doelstelling van Vlaanderen, nl. de Vlaanderen Radicaal Digitaal-beleidsambitie die stelt dat tegen 2020 alle transacties met overheden digitaal moeten kunnen, gebaseerd op verregaande vereenvoudiging en informatiegedreven digitalisering”

Strategisch

Het smart government-project betekent niet alleen dat het piva eGov haar eigen ICT-processen moet herbekijken, maar dat ook de strategische processen, zowel intern als extern, onder de loep worden genomen. “Het hernieuwde partnership met Vlerick is dan ook geen technologisch verhaal”, benadrukt Dirk. “Wat ons aanspreekt is de manier waarop de School de digitale transformatie strategisch benadert. Hoe pak je dat praktisch binnen je organisatie aan? Wij zijn ook nieuwsgierig om te vernemen hoe andere organisaties die veranderingstrajecten doorvoeren binnen hun organisatie.”

Stijn Viaene, Technology & Operations professor en partner van Vlerick: “Al doende leren, dat is het mantra.”

Co-creëren

“Dat is ook voor Vlerick de meerwaarde in dit partnership”, onderstreept Stijn Viaene, Technology & Operations professor en partner van Vlerick. “Wat we vinden bij het piva eGov is een onderzoekspartner die wil co-creëren. Daar zijn we steeds naar op zoek. ICT – noem het gerust digital – is een belangrijke hefboom om een smart government-ambitie te realiseren. En dat is inderdaad geen technologisch verhaal. We vertrekken van de ambitie van de overheid en de noden van haar stakeholders binnen het ecosysteem. Samen proberen we de notie ‘digitale strategie’ op een pragmatische manier en project per project neer te zetten. Al doende leren, dat is het mantra.”