Onderhandelen als inherent onderdeel van het bedrijf

Eandis en Vlerick hernieuwen hun samenwerking

Vlerick en Prime Foundation Partner Eandis kunnen terugblikken op jaren van succesvolle samenwerking. En het einde is nog lang niet in zicht. In juli werd de samenwerking hernieuwd. Vlerick professor Katia Tieleman, Walter Van den Bossche (CEO Eandis) en Werner Verlinden (HR Manager Eandis) geven tekst en uitleg bij de drijfveren achter deze hernieuwing.

Walter Van den Bossche - Katia Tieleman - Werner Verlinden

Werner legt uit waarom Eandis zo graag met ons wil blijven werken: “We streven er naar om ons bedrijf constant te verbeteren op alle niveaus. Deze keer zal de focus liggen op de professionalisering van de HR-functie in het algemeen en op de sociale dialoog in het bijzonder.” Walter knikt. “We streven continue naar professionalisme op het hoogste niveau. In een technologisch bedrijf beperkt zich dat al te vaak tot uitblinken op technisch vlak. Maar het spreekt voor zich dat het verder gaat dan dat. Professionalisme gaat ook over de relatie met je medewerkers en hun vertegenwoordigers, en over hoe je trouwens met alle andere stakeholders omgaat.”

Klaar voor verandering

Waarom komt dit uitgerekend nu? Werner: “We zijn ons erg bewust van de snel veranderende socio-economische omgeving waarin ons bedrijf opereert. Werknemers blijven niet altijd meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Ze nemen steeds meer hun carrière in eigen handen. Ze willen inspraak in hoe ze hun job uitvoeren, willen zelf onderhandelen over hun verloning en zo verder. Klanten worden steeds veeleisender en mondiger, mensen zullen langer moeten werken voor ze op pensioen kunnen gaan, het regulerend kader ondergaat grondige veranderingen en de sociale overeenkomsten leggen loonmatiging op. Dat heeft allemaal een impact op HR en op de manier waarop mensen in een HR-functie werken. Wanneer we die lijn doortrekken, hebben die factoren ook een invloed op sociale onderhandelingen en de sociale dialoog.”

“We willen deze veranderingen voor zijn en analyseren hoe HR het beste tegemoet kan komen aan de verzuchtigen van onze medewerkers en stakeholders,” zegt Walter. “Maar dit gaat niet over HR omwille van HR an sich. We willen HR professionaliseren om onze business nog doeltreffender te ondersteunen.”

Onderhandelingsintelligentie

“Iemand in een HR-functie moet vooral kunnen netwerken, en de samenwerking tussen mensen makkelijker maken. HR is daarom het perfecte startpunt voor verandering en onderhandelen speelt daarbij een belangrijke rol,” legt professor Katia Tieleman uit. Ze is een autoriteit op het gebied van onderhandeling, conflictmanagement, leiderschap en coaching.

“Onderhandelen is niet langer beperkt tot bepaalde functies zoals sales of aankoop. Het gaat over hoe je mensen kan aansporen om op de best mogelijke manier samen te werken en zo de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Meer zelfs: onderhandelen beperkt zich niet tot het individu, maar het is een vaardigheid die inherent deel zou moeten uitmaken van een bedrijf, zijn medewerkers, processen en structuren. We zullen met Eandis onze concepten, best practices en tools delen. Eén van deze tools is de revolutionaire Negotiation Intelligence® (NQ®) scan waarmee we onderhandeling op individueel, team- en bedrijfsniveau kunnen screenen. De tool toont ook hoe goed mensen kunnen samenwerken. Zowel de sterke punten als zaken die voor verbetering vatbaar zijn, komen aan bod. Ten slotte zullen we deze vaardigheden geleidelijk aan ontwikkelen en aanscherpen en hen zo verankeren in het bedrijf.”

Tot besluit zegt Walter: “We geloven sterk in het concept van Prime Foundation Partner en de synergie tussen academisch onderbouwd onderzoek en praktijkvoorbeelden. Onze samenwerking met Vlerick is altijd vruchtbaar en aangenaam gebleken en we kijken er naar uit om op dit succesvol elan verder te gaan.” 

Eandis voert operationele taken uit voor de operatoren van elektriciteit en gas op het Vlaamse distributienetwerk, nl. Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.

Meer info over hoe je Prime Foundation Partner van Vlerick kan worden.