‘Vijf medewerkers vrijstellen die zich over disruptie mogen buigen? Dat werkt niet’

‘We moeten de digitale transformatie tot de juiste proporties terugbrengen, weg van de hypes en de wolligheid. En tegelijk op zoek gaan naar de juiste context om die transformatie beter te duiden.’ Het pleidooi van Stijn Viaene, Vlerick Business School, laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het kan anders én beter.

Gaat het tegenwoordig over disruptie of digitale transformatie, dan kun je er gif op nemen dat het geen vijf seconden duurt alvorens ook de namen Uber, Airbnb of Silicon Valley vallen. ‘Hoog tijd om verder te kijken dan de hype’, vindt Stijn Viaene. ‘Vraag een bedrijfsleider waar die digitale transformatie nu precies voor staat, en je krijgt haast altijd een antwoord dat uitblinkt in vaagheid. Er is dus nood aan een duidelijke framing, we moeten leren om door de bomen opnieuw het bos te zien. Daar willen we met de Vlerick Business School graag aan meewerken.’

We kunnen moeilijk het zonlicht ontkennen: er is wel degelijk ‘iets’ aan de hand dat een groeiende impact heeft op onze bedrijven.

Stijn Viaene: ‘Absoluut, en je merkt dat er daarrond ook twee kampen ontstaan. Sommigen vrezen dat digitale transformatie massaal banen zal doen sneuvelen. Anderen gaan er dan weer heel voluntaristisch van uit dat in de digitale economie net heel wat nieuwe jobs zullen bijkomen. Zullen we al die nieuwe jobs dan kunnen invullen met de huidige competenties van de doorsnee werknemer? Ik vrees het niet. Net om die werknemers meer inzicht te geven in hun bijdrage en nieuwe rol in die digitaliserende economie, zetten wij dus een programma als ‘Take The Lead’ op. We willen geen digitale goeroes creëren - zo lopen er al genoeg rond - we willen mensen een rol geven als ambassadeur voor hun organisatie. Want we kunnen er niet omheen: er leeft vandaag heel veel angst op de werkvloer.’

Waar loopt het volgens jullie dan fout? Vanwaar al die angst en onzekerheid?

‘Bedrijven grijpen nog al te vaak naar iets te veel gehypte oplossingen en formules. Ze organiseren bijvoorbeeld een digitale academie om mensen op te leiden. Of ze starten een incubator op, waarmee ze de innovatie vooral buiten het bedrijf houden. Niets mis met opleidingstrajecten, of het inzetten op externe innovatie, maar wat met de huidige corebusiness? Wat met al die vaak behoorlijk complexe structuren en processen, die echt de kern uitmaken van een bedrijf? Moeten we daar niets mee doen? Zijn die per definitie ‘verloren’? Neen dus. Maar men moet wel beseffen dat de nieuwe realiteit zich in essentie afspeelt in en vanuit de omgeving. Transformatie is dus niet de taak voor marketing of IT alleen. Het heeft effect op al de facetten van je bedrijf. Bedrijven moeten beseffen dat ze veel holistischer naar hun bedrijfsvoering moeten kijken, van cultuur en organisatie over medewerkers en processen tot klanten en strategie. Die tanker moet als geheel worden gedraaid, wil je hem hergebruiken. Alleen dan kan je kapitaliseren op bestaande troeven in de nieuwe omgeving, en nieuwe troeven ontwikkelen. Vijf medewerkers vrijstellen om zich even over disruptie te buigen? Dat werkt echt niet.’

U houdt CEO’s een spiegel voor: zijn de inspanningen die jullie nu leveren meer dan windowdressing? Dat kan een pijnlijk ontwaken zijn voor mensen op dat niveau.

‘Zeker en vast, maar waarom worden die mensen anders aangesteld en betaald? Als je een CEO ergens voor nodig hebt vandaag, in de digitaliserende wereld, dan is het wel om een nieuwe koers uit te zetten. Hij of zij moet daarbij vooral de juiste context scheppen voor de rest van het bedrijf, en naar binnenuit vertalen wat er buiten te gebeuren staat. De CEO moet ook op zoek gaan naar connecties die daarbij kunnen helpen in het ecosysteem van dat bedrijf, intern én extern. Bedrijven moeten beseffen dat ze almaar meer moeten samenwerken, in complexe ecosystemen. Strategie staat anno 2016 vooral voor opties nemen. Inzetten op nieuwe competenties en troeven, jazeker, maar ook in nieuwe businessmodellen voortbouwen op wat al bestaat.’

Zijn er voorbeelden van bedrijven die het wél goed aanpakken?

‘Er is één voorbeeld dicht bij huis waar ik graag mee uitpak, in de financiële sector dan nog wel: KBC. Niet omdat ze daar nu die hele tanker al gekeerd hebben, wel omdat ze alle clusters – ook de verzekeringen –meenemen in een ambitieus veranderingsprogramma. Vandaag is dat nog een investeringsprogramma, morgen is dat gewoon hun nieuwe organisatie.’

We hebben dus nood aan nieuwe digitale ambassadeurs, aan mensen die de tanker mee kunnen keren: hoe ziet hun ideale profiel eruit?

‘In eerste instantie staan ze voor een bedrijfsaanpak waarin het digitale aspect een centrale rol krijgt. Ze moeten in staat zijn om wat er zich in de omgeving van het bedrijf afspeelt goed te plaatsen en te framen, en andere medewerkers ook mee te nemen in dat verhaal. Het is heel belangrijk dat ze mensen kunnen mobiliseren, middelen helpen vrijmaken, om die digitale transformatie ook echt mogelijk te maken. Bovendien moeten ze beseffen dat het gebruik van data essentieel wordt, in alles wat het bedrijf zal doen.’

 

Op zoek naar ExConomy
Is uw bedrijf klaar voor de digitale transformatie? Vlerick ontwikkelde een handige test om op die vraag een richtinggevend antwoord te krijgen, de zogenoemde ExConomy-vragenlijst. Het begrip ExConomy staat voor vier basisprincipes die centraal staan in de nieuwe digitale economie: 1.Klantenbeleving staat voor waarde.
2.Experimenteren met data is een absolute noodzaak.
3.Samenwerking leidt tot nieuwe strategieën en businessmodellen.
4.Digitale platformen zorgen voor productieve ecosystemen.

Gerelateerd nieuws

 1. Artificiële intelligentie overbrugt de kloof tussen data en duurzaam beleggen

  Datum: 22-03-2021
  Categorie: Opiniestukken
  Duurzaam beleggen is hot. In tegenstelling tot financiële rapportering staat duurzaamheidsrapportering echter nog in de kinderschoenen, en de moeilijkheid om duurzaamheid op een objectieve en kwalitatieve manier te meten, vormt voor veel beleggers een belangrijk struikelblok. Er is geen gebrek aan duurzaamheidsinformatie, maar de meerderheid van deze data is ongestructureerd en moeilijk te analyseren. Volgens professor Kristof Stouthuysen en doctoraatsonderzoeker Bjarne Brié vermindert het gebruik van artificiële intelligentie de onzekerheid rond duurzaam beleggen. De combinatie van AI en big data analyse laat toe om snel en op basis van verschillende gegevensbronnen de belegger te voorzien van bijna real time objectieve informatie.
 2. Wat kunnen onze bedrijven en AI betekenen voor de klimaatstrijd?

  Datum: 01-02-2021
  Categorie: Opiniestukken
  In het klimaatakkoord van Parijs hebben meer dan 100 landen, waaronder België, zich geëngageerd om tegen 2050 de netto uitstoot van broeikasgassen te herleiden tot nul. Hoewel de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden klimaatverandering terug op de politieke agenda zet, zal het al dan niet halen van deze doelstelling echter voornamelijk afhangen van de krachtdadigheid van de bedrijfswereld. Volgens professor Kristof Stouthuysen is een doorgedreven gebruik van artificiële intelligentie de sleutel om onze bedrijven te helpen sneller klimaatneutraal te worden.
Alle artikels