Voor innovatie en transformatie

ViCre wordt prime foundation partner

Vlerick was een van de eersten om een Centre for Excellence in Business Process Management op te richten. In de loop der jaren heeft Vlerick een enorme expertise opgebouwd, zowel op het gebied van business process management (BPM) als business process innovation. Het centrum bestaat weldra tien jaar, en dat is iets wat het gemeen heeft met zijn sponsor en onze nieuwe prime foundation partner, ViCre. Maar dat is niet het enige. Eddy Helsen, directeur van ViCre, en professor Stijn Viaene vertellen ons waarom en hoe het partnerschap tot stand kwam, en wat ze willen bereiken.


Professor Stijn Viaene en Eddy Helsen

“Maar al te vaak slaagt BPM er niet in om zijn uiteindelijke doelstelling van transformatie in de hele organisatie waar te maken”, zegt Stijn. “De impact ervan blijft beperkt tot geleidelijke of continue verbeteringsinspanningen. Wij vonden dat het tijd was om een plan op te stellen voor een nieuw tijdperk van BPM: transformationeel BPM. Ons witboek Transforming through Process bundelt een reeks interviews met academici en specialisten die BPM willen gebruiken als ondersteuning voor innovatie en transformatie, door optimaal gebruik te maken van nieuwe technologieën om BPM fundamenteel opnieuw te definiëren, en door een holistische binnenstebuitenbenadering voor bedrijfstransformatie te hanteren. In plaats van de eigen processen als uitgangspunt te nemen, moeten de processen van klanten of andere spelers in het ecosysteem in aanmerking worden genomen. Dit zijn niet noodzakelijk revolutionaire ideeën, maar de praktijk heeft wat achterstand opgelopen."

De ideale match

Stijn en Joachim Van den Bergh, senior researcher bij Vlerick en van in het begin de drijvende kracht achter het centrum, waren overtuigd van het potentieel van de discipline, ook al bestond die al zo lang. Ze gingen op zoek naar een partner die hun visie deelde, en vonden met ViCre precies wat ze zochten.

Eddy is het daarmee eens: “We zijn een partner geworden omdat we ons goed kunnen vinden in de missie van de school. Goed omgaan met verandering staat ook bij ViCre centraal. En ook wat bedrijfstransformatie betreft zitten we op dezelfde golflengte. Het gaat niet om de uitvinding of ontwikkeling van nieuwe processen per se. Bedrijfstransformatie moet leiden tot innovatie." Na een korte pauze voegt hij toe: "Ik beschouw dit partnerschap ook als de beloning voor jaren van hard, maar slim werk. Het doet ons plezier om samen te kunnen werken met een academische partner van dit kaliber."

Meebeslissen

Het centrum brengt drie partijen samen die elkaar aanvullen: de leden die op zoek zijn naar nieuwe ideeën en inzichten met concrete toepassingsmogelijkheden om hen te helpen hun problemen en uitdagingen op te lossen, een bedrijfspartner met praktische ervaring (ViCre), en praktijkgerichte academische onderzoekers (Stijn en zijn team). “Samen met ViCre hebben we voor de komende jaren de agenda vastgesteld”, zegt hij.

Eddy knikt. “En dat is precies waarom we voor een prime foundation partnership hebben gekozen, omdat we kunnen meebeslissen over de richting van het onderzoek. Ook interessant vonden we de vele contacten met het onderzoeksteam en de periodieke, tastbare deliverables.” Hij glimlacht en zegt: "Wij zijn tenslotte zakenmensen, en dus resultaatgericht."

Drie vragen

Voorlopig kunnen de doelstellingen worden samengevat in drie onderzoeksvragen:

(1) Hoe kan bedrijfstransformatie toegankelijker worden gemaakt?
(2) Hoe kan succes worden geïdentificeerd? 
(3) Hoe kan kennis worden vastgelegd die in de loop van het proces werd ontwikkeld?

Het centrum zal voor zijn leden verschillende interactieve workshops organiseren in de vorm van groepsgesprekken, businesscases, presentaties door nationale en internationale gastdocenten uit de academische wereld en uit de sector, enzovoort. Sommige van deze workshops zijn gebaseerd op gezamenlijk onderzoek of peilingen. Stijn: “Het is de bedoeling dat onze activiteiten leiden tot academische publicaties, witboeken en mogelijke nieuwe hulpmiddelen als aanvulling op onze Business Process Orientation Assessment. Deze deliverables zouden ten goede komen aan de leden van het centrum, en zouden ook door ViCre kunnen worden gebruikt bij klantprojecten en, in bepaalde van onze programma's, in de les."

Grote verwachtingen

"We kijken er echt naar uit om deel te nemen aan toegepast onderzoek naar bedrijfstransformatie en innovatie, in een omgeving van cocreatie en open innovatie waarbij ook onze klanten betrokken zijn”, zegt Eddy. “Naast de talrijke gebeurtenissen, netwerkmogelijkheden en de toegang tot het talent van Vlerick is het spannend en verfrissend om aan nieuwe kennis en inzichten te worden blootgesteld.”

Stijn besluit: “Dit partnerschap zal het centrum een nieuwe impuls geven en onze reputatie als pionier in dit domein versterken. We hopen een dynamisch netwerk van bedrijven – voorstanders – tot stand te brengen, die onze visie over de toekomst van bedrijfstransformatie delen.”

Over ViCre

ViCre staat voor Vision Creation. Het bedrijf, dat in 2004 werd opgericht, biedt diensten op het gebied van businessconsulting met impact aan klanten in Europa en de VS. Het is gespecialiseerd in bedrijfsinnovatie, en de ontwikkeling van strategie, kennis en leiderschap. Met behulp van zijn eigen beproefde methoden, hulpmiddelen en technieken helpt ViCre om de kracht, de productiviteit en de verantwoordelijkheid van een organisatie te verbeteren, zodat de juiste dingen juist worden gedaan. ViCre streeft ernaar waarde te creëren door de tevredenheid van klanten, aandeelhouders en werknemers te verhogen via klantenbinding, optimaal gebruik van hulpbronnen en een nauwere betrokkenheid van werknemers.

“Zonder Vlerick zou ik nooit met ViCre zijn begonnen”

Eddy Helsen volgde het Advanced Management Programme (1999-2000) toen hij 43 was. “Het bood me niet alleen nieuwe inzichten, maar verschafte ook een kader voor alle kennis die ik in de loop der jaren had vergaard. Het was een openbaring om samen te werken met de andere deelnemers uit verschillende omgevingen, elk met een andere persoonlijkheid en een ander profiel. Ze waren allemaal op hun eigen manier succesvol. Ik besefte dat succes op meerdere wijzen kan worden bereikt. Maar het programma gaf me vooral meer zelfvertrouwen. Genoeg om in 2004 mijn eigen bedrijf te beginnen."

Eddy’s dochter, Annelies Helsen, is business transformation consultant en operations manager bij ViCre. Zij volgde kort nadat ze bij het bedrijf in dienst trad het Young Management Programme(2009-2010). “ViCre streeft naar innovatie en transformatie in de hele onderneming. Bij Vlerick werden alle aspecten van het beheer van een bedrijf behandeld, van strategieontwikkeling tot financieel beheer. Je leert hoe een bedrijf werkt en hoe je met anderen als een team kunt samenwerken. Als consultant en operations manager kan ik nu alles wat ik geleerd heb in de praktijk brengen.”