Wat kunnen onze bedrijven en AI betekenen voor de klimaatstrijd?

Bron: De Tijd (28/01/2021); Auteur: Professor Kristof Stouthuysen

In het klimaatakkoord van Parijs hebben meer dan 100 landen, waaronder België, zich geëngageerd om tegen 2050 de netto uitstoot van broeikasgassen te herleiden tot nul. Klimaatneutraal zijn, betekent concreet dat je maar zoveel uitstoot als je kan absorberen. Dat kan op twee manieren: de absorptiecapaciteit verhogen (via o.a. bebossing, aanleg van veenmoerassen, mangroven, gezonde aardbodems en onderwaterecosystemen) of de uitstoot aan broeikasgassen significant verminderen.

Hoewel de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden klimaatverandering terug op de politieke agenda zet, zal het al dan niet halen van deze doelstelling echter voornamelijk afhangen van de krachtdadigheid van de bedrijfswereld. En dat is logisch: terwijl overheden reguleren en stimuleren, is het aan de samenleving om het probleem aan te pakken. Tal van grote bedrijven zoals Microsoft, Siemens, Ikea, Apple, Tesla en Heathrow Airport engageren zich op vandaag al om hun netto CO²-uitstoot tegen 2040 (of vroeger) te herleiden tot nul. Maar om de klimaatverandering een halt toe te roepen, is een rol weggelegd voor elk bedrijf, groot of klein.

De hamvraag is dus: hoe kan je dat proces bespoedigen? Een doorgedreven gebruik van artificiële intelligentie (AI) is de sleutel om onze bedrijven te helpen sneller klimaatneutraal te worden.

Lees het volledige opiniestuk ‘De klimaatstrijd hangt meer af van AI dan van Biden’ op de website van De Tijd.

Centre for Financial Leadership & Digital Transformation

Het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation voert actiegericht onderzoek naar de financiële functie van de toekomst. Het dient ook als kennisplatform. Financiële leiders die zowel een competitieve als efficiënte financiële afdeling of accounting kantoor willen uitbouwen, de technologische dimensie willen omarmen en op de hoogte willen blijven van de meest recente technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële functie, kunnen genieten van ons unieke kennisplatform en onderzoek. Meer informatie over dit centre!

Gerelateerd nieuws

 1. De toekomst voorspellen met tijdreeksen

  Datum: 29-01-2021
  Categorie: Opiniestukken
  Traditionele tijdreeksanalyses en voorspellingsmethoden zijn niet nieuw. De laatste tijd hebben bedrijven als Google en Facebook echter geïnvesteerd in het ontwikkelen van tijdreeksmodellen die traditionele technieken combineren met Machine Learning (ML). Wat is de reden dat Big Tech bedrijven plots op zoek zijn naar manieren om de voorspellingstechnieken te optimaliseren? En waarom zouden alle bedrijven en hun managers zich moeten bezighouden met deze nieuwe voorspellingstechnieken?
 2. Voetbal, M&A voorspellingen en Machine Learning

  Datum: 05-01-2021
  Categorie: Opiniestukken
  Momenteel worden robotgestuurde procesautomatiseringen al vaak toegepast in financiële afdelingen om de werknemers van monotone taken te verlossen. Echter, ondanks het bloeiende vakgebied van artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML), zijn financiële applicaties van deze laatste technieken vrij schaars. Door een connectie te maken met een scheidsrechter die al dan niet een goal afkeurt, trachten Lennert Van der Schraelen, Kristof Stouthuysen en Mathieu Luypaert een interessante toepassing tot stand te brengen betreffende fusies en overnames (M&A).
Alle artikels