Zakenscholen moeten vrouwenongelijkheid wegwerken

Bron: De Tijd (08/03/2016); Auteur: Marion Debruyne (decaan Vlerick Business School)
 
Ontnuchterende cijfers tonen de noodzaak van een internationale vrouwendag aan. Ook voor zakenscholen.
 
Bij internationale vrouwendag vragen we het ons weer af. Is dit nog relevant? Moeten we het eigenlijk nog hebben over man-vrouwgelijkheid in een tijd dat we met Dominique Leroy een vrouwelijke Manager van het Jaar hebben, de Duitse bondskanselier een vrouw is, en Hillary Clinton de laatste rechte lijn ingaat om verkozen te worden als eerste vrouwelijke Amerikaanse president?
 
Toen we bij Vlerick Business School het initiatief namen om een beurs specifiek voor veelbelovende vrouwelijke studentes uit te loven, waren sommige reacties gelijkaardig. Is dat nu wel nodig? Of zelfs: is dat niet betuttelend en discriminerend?
 
Maar dan toch weer de ontnuchterende cijfers, die tonen dat die voorbeelden opvallen net omdat het uitzonderingen zijn op de regel. Het World Economic Forum berekende dat we in het huidige tempo nog 117 jaar nodig hebben om economische gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren. En Proximus CEO Dominique Leroy mag dan alom gelauwerd worden, ze is wel nog steeds de enige vrouw die een Bel20-bedrijf leidt.

Afslag

Het probleem ligt niet zozeer aan de instroom. Maar wel aan het feit dat vrouwen op een gegeven moment de afslag nemen in plaats van op de carrière-autosnelweg te blijven. De oorzaken zijn velerlei, maar dat zakenscholen een rol te spelen hebben, is duidelijk. Zij bieden met het MBA-diploma een gegeerd toegangsticket voor de volgende carrièrestap. Maar internationale cijfers tonen dat MBA-opleidingen gemiddeld slechts 34 procent studentes hebben. Bij Executive MBA-opleidingen, gericht op een ouder en meer ervaren publiek, zijn er slechts 27 procent vrouwen.
 
Het was een man die de kat de bel aanbond. Nitin Nohria, decaan van Harvard Business School, sloeg mea culpa en bekende dat zijn school niet voldoende inspanningen deed om een vrouwvriendelijke omgeving te creëren. Wel integendeel. Hij bekende dat vrouwen zich aan zijn befaamde school wel eens uitgesloten, niet gewaardeerd en niet gerespecteerd konden voelen. En hij beloofde beterschap.

Historische gebeurtenis

Het Amerikaanse Witte Huis vond het thema belangrijk genoeg om zich ermee te bemoeien. Vorig jaar bracht het de vrouwelijke decanen van de topzakenscholen samen. Een historische gebeurtenis, niet het minst omdat voor het eerst een groep vrouwelijke leiders kàn worden samengebracht en het niet blijft bij de sporadische enkeling. Tien van de top 60 Amerikaanse zakenscholen hebben een vrouw aan het hoofd.
 
Het initiatief van het Witte Huis leidde tot een manifest dat de goede voornemens op een rijtje zet en samenvat hoe scholen hun steentje kunnen bijdragen om vrouwelijk leiderschap aan te moedigen.
 
Het begint bij het aantrekken van vrouwen en ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot MBA-opleidingen. Dat betekent openstaan voor een grotere diversiteit aan achtergronden. Vrouwen houden in hun keuzes vaak rekening met man en baby’s en dat resulteert al eens in een niet zo lineair traject. Maar wie een afslag genomen heeft in het geijkte carrièrepad, is niet noodzakelijk de weg kwijt. Integendeel, die is misschien veel interessantere paden aan het bewandelen.
 
Scholen beloven ook een ervaring waarbij vrouwen zich welkom voelen. Welk signaal geeft het als elke prominente gastspreker een man is en elke casestudy over een man gaat? De belofte die Nitin Nohria deed, was het aantal casestudy’s waarbij een vrouw de hoofdrol speelt te verdubbelen. Waarmee het aantal op een bedroevende 20 procent zou uitkomen. Met andere woorden: nog geen 10 procent van het materiaal dat een MBA-student vandaag voorgeschoteld krijgt, heeft een vrouw als protagonist.
 
Scholen moeten ook een omgeving creëren die toekomstige leiders voorbereidt op diversiteit op de werkvloer. Dat wil zeggen dat we het moeten hebben over hoe diversiteit leidt tot betere resultaten en die boodschap meegeven aan àlle studenten. En hen opleiden over hoe ze zelf als leider die diversiteit kunnen creëren en ten volle inzetten.
 
Tot slot, het is ook aan de scholen zelf om het goede voorbeeld te geven. En ook daar is nog flink wat werk aan de winkel. Een vergadering van vrouwelijke decanen in Europa zou wel bijzonder klein uitvallen. Slecht drie van de top 30 Europese zakenscholen hebben een vrouwelijke decaan. En waar het aantal vrouwelijke studentes met 34 procent misschien nog niet de beoogde 50/50-verdeling bereikt heeft, is het cijfer voor het aantal vrouwelijke professoren nog bedroevender. Slechts 26 procent van het professorenkorps bij zakenscholen is vrouw.
 
In de praktijk brengen wat we prediken, het blijft een uitdaging voor academici.

Gerelateerd nieuws

 1. Eerst connecteren, dan leiden

  Datum: 03-05-2018
  Categorie: Opiniestukken
  De dimensies warmte en competentie bepalen voor 90% welk beeld we krijgen van de mensen rondom ons. En je hebt beiden nodig om vertrouwen te creëren. Werknemers passen deze twee criteria ook toe op hun leidinggevenden. Leiders die we als competent zien maar die weinig warmte uitstralen, roepen vaak afgunst en schrik op. Leiders die gezien worden als warm maar minder competent, roepen dan weer vaak medelijden op en een gebrek aan respect. Gezien het allemaal een kwestie van perceptie is, is het dus aan jou als leidinggevende om dat beeld zo nodig aan te passen als je meer vertrouwen wil creëren in de relatie met je medewerkers. Professor Karlien Vanderheyden vertelt je hoe je dat doet.
 2. Hoe omgaan met burn-out als leidinggevende

  Datum: 03-04-2018
  Categorie: Opiniestukken
  Als leidinggevende is het niet alleen van groot belang om een burn-out bij je medewerkers tijdig te kunnen detecteren, maar het is even belangrijk om zelf ook bewust om te gaan met stress.
Alle artikels