10 ‘musts’ voor de rapportering van de CEO-remuneratie

Inspiratie uit de praktijk

Marthe Van Hove

Door Marthe Van Hove

Researcher, Entrepreneurship

Xavier Baeten

Door Xavier Baeten

Professor of Reward & Sustainability

17 maart 2022
iStock-1346914946

De rapportering over CEO-remuneratie is een bewijs van transparantie en een cruciaal kenmerk van goed bestuur. Bovendien hechten volmachtadviseurs en aandeelhouders in het algemeen veel belang aan het remuneratierapport om het verband tussen vergoeding en prestatie te beoordelen, en te bepalen in welke mate het beleid voor de CEO-remuneratie op duurzaamheid en ESG-prestaties focust. We zien ook een evolutie naar een verruiming van de scope van het remuneratierapport, met informatie over het algemene verloningsbeleid van de onderneming voor al haar werknemers. In sommige bedrijven verstrekt het remuneratierapport ook informatie over de loongelijkheid.

Rekening houdend met het bovenstaande is het geen verrassing dat ondernemingen van elkaar willen leren, en informatie wensen over de jongste evoluties en trends in de rapportering over CEO-remuneratie. Bijgevolg, en aansluitend op de vorige whitepaper – ‘Executive Remuneration Reporting in Europe’, – heeft het Executive Remuneration Research Centre 10 interessante praktijken voor de rapportering rond CEO-vergoedingen geselecteerd. We hebben daarbij gefocust op de remuneratierapporten van ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, omdat de ervaring ons leert dat het VK een voorloper is op dat gebied.

  1. Overzicht op hoog niveau van de prestaties van de onderneming
  2. Overzicht van het remuneratiebeleid en zijn verhouding tot de strategie
  3. Kort overzicht van de toegekende remuneratie
  4. (Ex ante) informatie over de KPI’s voor de incentives en de strategische logica
  5. (Ex post) informatie over de gerealiseerde prestaties en de impact op de incentives
  6. Verplicht bezit van aandelen
  7. Activiteiten van het remuneratiecomité gedurende het boekjaar
  8. Betrokkenheid van de stakeholders bij de CEO-remuneratie
  9. Naleving van de toepasselijke corporate governance code
  10. Remuneratiekader voor de hele onderneming

Neem contact op!

Sanne De Cooman

Sanne De Cooman

Coordinator Vlerick Reward Centre