3 tips voor freelancers om de uitdagingen van COVID-19 het hoofd te bieden

Neveen Saied

Door Neveen Saied

Doctoral Researcher, People Management & Leadership

18 mei 2020
Video Neveen Saied

Freelancewerk heeft altijd al voor debat gezorgd, ook lang voor de verspreiding van de COVID-19-pandemie. De uitbraak heeft echter wel geleid tot een verhoogde aandacht voor heel wat freelancers, gezien veel van hen essentieel werk verrichten en een cruciale rol spelen in de toeleveringsketens die het mogelijk maken om binnenshuis te blijven. Omdat de freelance-economie uitgebreid en divers is, heeft de pandemie sommigen meer getroffen dan anderen.

Zo zien voedselkoeriers bijvoorbeeld een toename van de vraag naar hun diensten. Sommige platformen voor de levering van boodschappen meldden pieken qua gebruik, soms zelfs met een toename van meer dan 200% in vergelijking met februari. Grote spelers als Amazon kondigden aan dat ze van plan waren om ongeveer 100.000 extra krachten in dienst te nemen om de stroom aan online bestellingen de baas te blijven. Volgens sommigen zijn deze cijfers een goede eerste indicator van hoe ontvankelijk consumenten geworden zijn voor mobiele en digitale oplossingen. Ze speculeren dat deze trend waarschijnlijk zal aanhouden in de post-Corona periode. Anderzijds zagen freelancers zoals grafisch ontwerpers, copywriters en fotografen potentiële opdrachten opdrogen.

Sommigen verwachten dat de vraag naar freelancers wel eens sterk de hoogte zou kunnen ingaan op het moment dat de pandemie onder controle is, omdat veel uitgestelde projecten versneld opgestart worden. Toch zeggen verschillende freelancers dat veel van de opdrachten die op korte termijn voorzien waren, geannuleerd zijn.

Video Neveen Saied

How can gig workers face the COVID-19 challenges?


Het gezegde indachtig dat ‘je de wind niet kan sturen, maar wel het zeil kan bijstellen’, hebben veel freelancers hun best practices met elkaar gedeeld om de uitdagingen van COVID-19 zo goed mogelijk het hoofd te bieden. We spraken met een aantal freelancers en delen 3 tips om jou als freelancer te helpen in deze moeilijke tijden:

1. Het contact met je vroegere klanten herstellen. Neem contact op met eerdere klanten, toon oprechte interesse door te luisteren naar hoe het met hen gaat en hoe ze hun bedrijf door deze pandemie sturen. Sommige freelancers gaven aan dat deze korte gesprekjes klanten ertoe hebben aangezet om hun hulp in te schakelen voor bepaalde opdrachten

2. Maak gebruik van mond-aan-mond reclame. In tijden van crisis en beperkte middelen willen bedrijven belangrijke projecten graag uitbesteden aan getalenteerde reservespelers. Veel freelancers gaven aan dat de weinige nieuwe opportuniteiten die ze konden verzilveren via referenties van eerdere klanten kwamen. Ze geven ook aan het dat misschien nuttig kan zijn om vroegere klanten om een aanbeveling te vragen, ter versterking van je profiel op sociale media.

3. Herdenk je servicemodel en bied online diensten aan. Freelancers die eerder moeilijke tijden te boven kwamen, gaven aan dat het belangrijk is om in tijden van crisis wendbaar en flexibel te blijven. Dat kan inhouden dat je nieuwe vaardigheden ontwikkelt om met deze nieuwe realiteit om te gaan.

Neem contact op!

Neveen Saied

Neveen Saied

Doctoral Researcher