Energieopslag

Onze kijk op bedrijfsmodellen en regelgeving

Leonardo Meeus

Door Leonardo Meeus

Professor of Nonmarket Strategies

20 mei 2019
desktop-hero-energy-storage

De energiesector is sterk in beweging, en dat is grotendeels ten gevolge van de toenemende integratie van hernieuwbare energiebronnen en decentrale opwekking. Dit heeft geleid tot een groeiende interesse in energieopslag, een van de belangrijkste aspecten van hernieuwbare energie.

Hoe kan energieopslag toegepast en geïntegreerd worden in bestaande energiesystemen, zowel in residentiële als industriële omgevingen? Deze vraag staat centraal in STORY – een vijfjarig onderzoeksproject rond nieuwe technologieën voor energieopslag en hun voordelen dat gefinancierd wordt door Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het project omvat 6 casestudies en er zijn 18 partnerinstellingen in 7 Europese landen bij betrokken. Een van die partners is Vlerick Business School. In een context waar verschillende actoren kunnen gebruikmaken van opslagfaciliteiten is het essentieel om bedrijfsmodellen en regelgeving voor duurzame energieopslag vast te leggen – en precies daar ligt onze expertise. Daarom hebben we de leiding genomen over de cases rond de implementatie van elektriciteitsopslag op het distributieniveau van het net. We hebben met name gewerkt rond de uitdagingen van de implementatie van energieopslag en de interactie tussen de bedrijfsmodellen en de faciliterende markt- en beleidscontext.

Op 30 november 2018 organiseerde Vlerick Business School het STORY-seminarie over bedrijfsmodellen en regelgeving voor opslag. Onderzoekers en spelers uit de branche kregen er de kans om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de integratie van opslagtechnologieën.

Deze whitepaper beschrijft de bevindingen en inzichten van de onderzoeken in het kader van het STORY-project en van verschillende experts die aanwezig waren op het seminarie in november.

Neem contact op!

Leonardo Meeus

Leonardo Meeus

Professor of Nonmarket Strategy and Corporate Affairs