“De samenleving verbinden dankzij een duurzaam multi-utilitynetwerk”

Fluvius-leerstoel over ‘Resilient Supply Chains’ met vijf jaar verlengd

Behzad Samii

Door Behzad Samii

Professor of Operations Management

17 november 2020

Hoe verzekeren we een duurzaam beheer van onze fysieke assets? Hoe vinden we aansluiting met de circulaire economie? Hoe koppelen we de distributie van elektriciteit en gas aan die van andere nutsvoorzieningen, zoals leidingwater? En hoe introduceren we nieuwe technologieën zoals blockchain? Fluvius en Vlerick Business School ondernemen samen een ambitieus onderzoeksproject met één enkel doel: een toeleveringsketen uitwerken die duurzame, betaalbare en ook toekomstbestendige nutsvoorzieningen garandeert.

Connect society through a sustainable multi-utility network

Op 19 oktober hebben Fluvius en Vlerick Business School twee partnerships voor leerstoelen officieel vernieuwd. In de volgende vijf jaar zullen beide organisaties de uitdagingen aangaan waarmee Fluvius als Vlaamse DNB wordt geconfronteerd in de internationale energiesector. Tegelijkertijd zet Fluvius het gezamenlijke onderzoek verder naar veerkrachtige toeleveringsketens dat wordt geleid door Raf Bellers, Director Supply Chain bij Fluvius, en Behzad Samii,  Professor of Operations & Supply Chain Management bij Vlerick.

2020 Fluvius Signing Ceremony - Chair Partnership

Het onderzoek in het kader van de Leerstoel ‘Resilient Supply Chains’ volgt vier trajecten.

Wat zijn de uitdagingen voor Fluvius in termen van de toeleveringsketen, mijnheer Bellers?

Raf Bellers: “Bij Fluvius willen we de samenleving verbinden dankzij een duurzaam multi-utilitynetwerk. De toeleveringsketen speelt daar een hoofdrol in. En alles wat we in deze Leerstoel bestuderen, helpt de toeleveringsketen om die rol waar te maken. We hebben samen met Vlerick vier trajecten voor ons onderzoek geïdentificeerd.

Het eerste, dat door mijn collega Jean-Pierre Hollevoet zal worden geleid, betreft het beheer van de fysieke assets: hoe kunnen we de levenscyclus van onze assets verlengen?

Het tweede heeft betrekking op duurzaamheid en de circulaire economie: hoe beoordelen we de leveranciers in dat opzicht?

Het derde gaat over systeemdenken in een multi-utilitybenadering: naast gas en elektriciteit onderzoeken we ook verwarming, coaxbekabeling, datacommunicatie en riolering. Op operationeel vlak hebben we al synergieën tussen die nutsvoorzieningen gevonden, maar hoe kunnen we ze samenbrengen in een systeem dat niet alleen distribueert, maar ook verzamelt en herverdeelt? En hoe doen we dat met een meer globale benadering?

Het vierde en laatste project focust op nieuwe technologieën: welke technologieën, bijvoorbeeld blockchain, kunnen ons met de digitale transformatie helpen?”

De toeleveringsketen speelt een hoofdrol in de invulling van onze mission statement
Raf Bellers
Director Supply Chain bij Fluvius

Er is de volgende vijf jaar dus veel werk aan de winkel, professor Samii. Hoe ziet u dat?

Behzad Samii: “We hebben al een gestructureerd plan en een tijdlijn klaar voor de vier onderzoekstrajecten. Het mooie van de samenwerking met een business school is het grote kennisreservoir waaruit je kunt putten. We hebben natuurlijk een sterke basis in het beheer van de toeleveringsketen, met ons Centre for People in the Smart Digitised Supply Chain, dat focust op de opkomst van automatisering, blockchain, AI en andere 4.0-technologieën.

En als we het over opportuniteiten in de circulaire economie hebben, over een duurzaamheidsrating voor leveranciers en over greentech, dan kan ik een beroep doen op onze rijke expertise in duurzame toeleveringsketens en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien werken we in de context van de slimme stad al geruime tijd op basis van systeemdenken en distributieve/collectieve nutsvoorzieningen.

Ik ben op de eerste plaats de brug tussen de uitdagingen waarmee Fluvius wordt geconfronteerd en de expertise binnen Vlerick. Voor de follow-up van de Leerstoel heb ik het geluk te kunnen samenwerken met Georgiana Sandu, een postdoctoraal onderzoekster met een PhD in elektro- en materiaaltechniek. Zij zal het onderzoekstraject van deze leerstoel op dagelijkse basis aansturen.

We hebben dus een duidelijk stappenplan, maar blijven flexibel en staan open voor discussie en verandering. Anders zou onze samenwerking ondertussen geen tien jaar duren.”

De samenwerking met een business school biedt je toegang tot een uitgebreid kennisreservoir
Behzad Samii
Professor of Operations & Supply Chain Management

Wat is de toverformule?

Raf Bellers: “Het onderzoek is geen theoretische oefening. De trajecten zijn gebaseerd op reële problemen, echte vragen die ons bij Fluvius bezighouden. We weten dat we uiteindelijk een concreet resultaat zullen krijgen waarmee we aan de slag kunnen. Dat is een van de redenen waarom we professor Samii en zijn team reële data verstrekken. Deze Leerstoel werkt als een klankbord voor beide partijen: dankzij Vlerick kan ik potentiële blinde vlekken binnen onze organisatie identificeren. Maar het is ook mogelijk dat we tegen Vlerick zeggen: ‘Knap idee, maar in de praktijk werkt het niet’.”

Behzad Samii: “Dankzij die openheid van geest is de samenwerking met Fluvius de afgelopen tien jaar voor mij een tweede natuur geworden. We hebben in vijf toptijdschriften onderzoekresultaten gepubliceerd die rechtstreeks afkomstig waren van de gegevens die Fluvius ons heeft bezorgd. We hebben tien leercases en leernota’s voor Masters- en MBA-opleidingen uitgewerkt. En we hebben ons onderzoek regelmatig op academische en professionele congressen voorgesteld.

Deze leerstoel werkt ook als katalysator in onze gemeenschap: we hebben tot op heden met de hulp van onze master- en MBA-studenten vijf interne projecten voor Fluvius voltooid, terwijl we vijf doctorale, postdoctorale en predoctorale onderzoekers hebben geholpen om de stap te zetten naar veelbelovende carrières in de academische en de bedrijfswereld.

Fluvius is bovendien een visionaire onderneming. Vandaag zien we de vruchten van veel zaken waaraan ze tien jaar geleden begonnen te werken (infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen, slimme gas- en elektriciteitsmeters, oplossingen voor de opslag van elektriciteit enzovoort). En waarschijnlijk zullen we over vijf jaar de resultaten zien van de thema’s waarmee ze nu bezig zijn.”

Neem contact op!

Alexandre Segers

Alexandre Segers

Head of Advancement