“Hoe energiedistributie beheersbaar houden voor consument en milieu?”

Fluvius hernieuwt DNB-Leerstoel voor vijf jaar

Leonardo Meeus

Door Leonardo Meeus

Visiting Professor of Nonmarket Strategies

06 november 2020

Ook de komende vijf jaar zetten distributienetbeheerder Fluvius en Vlerick de DNB-Leerstoel binnen het Energy Centre verder. “Vlerick doet ons kritisch naar onszelf kijken. En dat is logisch, want geen enkele energiespeler heeft de wijsheid in pacht op de vraag: hoe kunnen wij energiedistributie beheersbaar houden voor consument en milieu?”

2020 Fluvius Signing Ceremony 2

“Vlerick is geen technische energie-expert”, stelt Donald Vanbeveren (Directeur Corporate Affairs bij Fluvius) van meet af aan. “Wel een business challenger die ons doet nadenken over zaken zoals onze rol als DNB, tariefmodellen en flexibiliteit. Koppel daaraan het interne Vlerick-netwerk van profs en researchers en het internationale netwerk van professor Leonardo Meeus en je hebt een behoorlijk unieke en waardevolle combinatie voor een chair partnership.”

2020 Fluvius Signing Ceremony - Chair Partnership

De kern van de DNB-Leerstoel blijft de komende vijf jaar: tweemaal per jaar een topic exploreren dat Fluvius toelaat om snel te schakelen.

Fluvius heeft dat partnership zonet hernieuwd voor vijf jaar. Een opmerkelijk engagement in deze onzekere tijden – ook en zeker wat energie betreft.

Donald Vanbeveren: “Deze Leerstoel valt samen met een van onze vier strategische pijlers, nl. toekomstgerichte netwerken. Dat is ons fundament, onze Noordster en de reden waarom wij vandaag zo’n engagement met Vlerick aangaan. Maar als de net aangestelde federale regering beslist dat alle bedrijfswagens elektrisch moeten zijn tegen 2026, dan moeten wij – letterlijk – snel schakelen. Net daarom heb je dat fundament van vertrouwen nodig.”

Deze Leerstoel valt samen met een van onze vier strategische pijlers, nl. toekomstgerichte netwerken
Donald Vanbeveren
Corporate Affairs Director, Fluvius

Leonardo Meeus: “Dat geldt omgekeerd evenzeer, Donald. Een strak vijfjarenplan voor deze Leerstoel – met nu reeds vastgelegde onderzoekstopics – zou Fluvius en Vlerick een gevoel van zekerheid geven. Maar ook ik heb geen glazen bol. Wat ik wel weet, is dat Fluvius voor zo’n enorme uitdagingen staat dat het voor iedereen interessanter is om er samen over na te denken en rond te werken. Met Fluvius leggen we elk jaar twee topics vast. Aan elk topic gaat eerst een literatuurstudie vooraf. Vervolgens interviewt onze postdoctorale researcher Ariana Ramos experten van verschillende landen en organiseren we een workshop rond dat topic, publiceren we een whitepaper en zetten we onderzoek op. Zo zal Ariana zich, gezien de positieve respons tijdens en na de recente workshop over open data, gaan verdiepen in data analytics en strategie voor distributienetwerkbeheerders.”

Donald Vanbeveren: “Aan die workshops nemen de andere vaste leden van het Centre, UK Power Networks (UK) en Netz-Nö (AUT), deel. Per sessie geven we ook wildcards aan bedrijven of organisaties die een interessante bijdrage kunnen leveren aan dat topic. En ik kan u zeggen: die workshops doen ons soms kritisch naar onszelf kijken. Tijdens de meest recente workshop over open data bleek dat wij, in vergelijking met andere buitenlandse DNB’s, veeleer conservatief met onze netwerkdata omgaan.”

Leonardo Meeus: “Landen gaan ook vaak op een andere manier met die data om. Frankrijk hanteert een default opendatabeleid, terwijl wij in België data sowieso afschermen en enkel in bepaalde omstandigheden gaan vrijgeven. We zijn die workshop dan ook begonnen met de basisvraag: wat versta jij onder ‘open data’? Dat toont de dynamiek van die workshops aan: iedereen neemt deel met een open vizier.”

Iedereen neemt deel aan de workshops met een open vizier
Leonardo Meeus
Professor of Strategy en Directeur of Vlerick Energy Centre

Donald Vanbeveren: “Klopt. Voor de workshop over regulatory sandboxes hadden we o.m. een wildcard gegeven aan de Vlaamse regulator VREG. In de informele setting van een workshop creëer je begrip voor elkaars standpunt. Iets wat je meeneemt als je uiteindelijk aan de onderhandelingstafel moet gaan zitten.”

Leonardo Meeus: “Ik kan die openheid alleen maar toejuichen en stimuleren. In september hebben we, op vraag van Fluvius en samen met onze collega’s van opleidingen op maat, een Distribution Executives Masterclass op campus georganiseerd – volledig corona-proof natuurlijk. Fluvius zorgde voor een gebalanceerd deelnemersveld, met o.m. energie-experts van VOKAUnizo, ngo’s, vakbonden, politieke partijen en overheidsadministraties. De 21 plaatsen over de 2 dagen waren onmiddellijk ingevuld en iedereen is gekomen. Voor mij is het evenzeer verfrissend om input te krijgen van het Fluvius-netwerk.”

Wat is voor jullie respectievelijk de ROI van deze Leerstoel?

Donald Vanbeveren: “Aangezien we altijd topics exploreren die nog in een premature fase zitten, is het onmogelijk om daar een financiële ROI aan te koppelen. Die is veeleer gericht op inzichten verwerven via cocreatie, je positie challengen, een argumentarium opbouwen en deel uitmaken van een internationaal netwerk van collega’s en stakeholders. Maar ook de vele aangename persoonlijke contacten zijn ROI voor mij.”

Leonardo Meeus: “Helemaal mee eens. De huidige formule met twee workshops per jaar laat ons toe om Fluvius snel te helpen en richting te geven rond onderwerpen. Maar die topics inspireren mij in mijn onderzoek en om andere fundingmechanismen aan te spreken, bv. op Europees niveau. Dankzij die funding kan bv. een doctoraatstudent verder onderzoek voeren rond een topic.”

Neem contact op!

Alexandre Segers

Alexandre Segers

Head of Advancement