Vrouwelijke managers scoren hoog op leiderschapskwaliteiten

Katleen De Stobbeleir

Door Katleen De Stobbeleir

Professor of Leadership

08 februari 2012

In de loop der jaren is uit talrijke studies gebleken dat vrouwelijke managers beter scoren dan hun mannelijke collega's op het vlak van empathie, communicatie en samenwerking. Nu blijkt uit onderzoek van professor Katleen De Stobbeleir en researcher Céline Claus van Vlerick Business School dat ze het ook beter doen op het vlak van coaching, stakeholdermanagement, omgaan met diversiteit en resultaatgerichtheid.

1226991385

Professor De Stobbeleir onderzocht hoe de leiderschapsvaardigheden en het gedrag van managers werden beoordeeld door hun teamleden, collega's en managers. Het resultaat? Voor elf van de 32 onderzochte managementvaardigheden behaalden vrouwelijke managers een betere score dan hun mannelijke collega's. In bepaalde leiderschapsvaardigheden deden ze het zelfs tot 30 % beter. Bovendien slaagden de mannelijke managers er voor geen enkele vaardigheid in om een betere score te behalen dan hun vrouwelijke evenknieën.

Van leiden naar begeleiden

Vrouwelijk leiderschap wordt op de werkvloer dus duidelijk gewaardeerd. Volgens prof. De Stobbeleir lijken hun leiderschapskwaliteiten beter te passen in de hedendaagse bedrijfscultuur: "Onze manier van werken verandert. Hiërarchische structuren vervlakken, teamwerk en thuiswerk nemen toe en steeds vaker moet de baas niet alleen leiden en controleren, maar ook begeleiden. Uit de resultaten blijkt dat vrouwen deze nieuwe leiderschapsstijl beter lijken te beheersen dan mannen. Ook mannen krijgen echter een hogere score wanneer ze een stimulerende stijl combineren met richting geven."

Een nieuwe generatie

Nog een kenmerk van deze tijd is dat medewerkers niet langer tolereren dat een afdelingshoofd alle eer opstrijkt. Teamleden willen ook erkenning voor een geslaagd project of idee. Ere aan wie ere toekomt. Nieuwe leiders vinden het gemakkelijker om een stap opzij te zetten. "De nieuwe generatie op de arbeidsmarkt is ambitieus en veeleisend, en wil naast een carrière ook een privéleven," aldus prof. De Stobbeleir. "De jongeren van vandaag zijn niet van plan om zich dood te werken. Een vrouwelijke baas zal zich daaraan makkelijker aanpassen dan een mannelijke manager. Toch zien we dat ook mannen in deze richting evolueren. Mogelijk wordt dit door mannen op de werkvloer echter niet altijd gewaardeerd."

Nog steeds te weinig vrouwen in topfuncties

Ondanks de uitstekende resultaten van vrouwelijke teamleaders, is hier aan de top van bedrijven of in de raden van bestuur nog altijd weinig van te merken. Slechts 6 % van de Belgische bestuursleden en CEO's is een vrouw. "Soms worden ze gewoon niet opgemerkt. Ze investeren in hun project en in hun team, maar laten na om hun resultaten ook hogerop te melden. Met als gevolg dat ze over het hoofd worden gezien bij promoties. Soms zijn ze ook het slachtoffer van hun eigen succes. Het is immers niet evident om een goede coach weg te halen van haar team."

Vrouwen hebben ook een andere houding tegenover netwerken. Voor vrouwen is netwerken veelal functioneel en gericht op actuele behoeften. Mannen gaan eerder ontwikkelingsgericht en strategisch te werk, streven naar zelfontplooiing en strategische voordelen voor hun bedrijf op langere termijn. "Vrouwen brengen het grootste deel van hun tijd door met wie onder hen staat, terwijl mannen meer aandacht besteden aan hun collega's en hun managers, precies de groepen die cruciaal zijn om hogerop te raken," verklaart prof. De Stobbeleir.

Gezocht: rolmodellen

Een andere populaire verklaring is dat vrouwen minder ambitie hebben en niet echt hogerop willen komen. Van alle vrouwelijke werknemers werkt 43 % deeltijds. Voor mannen is dat cijfers slechts 6 %. "Voor veel vrouwen is kinderen krijgen een keerpunt in hun carrière. Niet alleen omdat een kind extra zorg vergt, maar ook omdat vrouwen in grote mate worden beïnvloed door de druk en de verwachtingen van hun omgeving."

Er is ook een chronisch gebrek aan rolmodellen: "Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat er niet zozeer sprake is van een gebrek aan ambitie dan wel van een gebrek aan inspirerende rolmodellen: vrouwen aan de top die durven te praten over de barrières, de twijfels of zelfs de schuldgevoelens waarmee ze worstelen. Veel vrouwen kunnen zich niet vereenzelvigen met de stereotiepe CEO die avonden en weekends overwerkt. Er is echter meer dan één weg naar de top en vrouwen moeten dat beseffen. De personeelsdienst zou verschillende rolmodellen moeten presenteren. Hogere kaderleden en bestuursleden moeten ook aanvaarden dat er verschillende manieren zijn om een topfunctie uit te oefenen."

De cijfers zijn echter veelbelovend. Vrouwelijke executives komen steeds vaker voor: er zijn er nog nooit zo veel geweest. Een bredere erkenning van hun leiderschapsvaardigheden zou die ontwikkeling alleen maar moeten versnellen. 

Neem contact op!

Katleen De Stobbeleir

Katleen De Stobbeleir

Professor of Leadership