Is de Single Digital Gateway de volgende grote stap in een digitale overheid?

Hamza Aurangzeb

Door Hamza Aurangzeb

Doctoral Researcher, Entrepreneurship

24 februari 2021
e-government

Een digitale overheid is voor de Europese Commissie een belangrijke prioriteit. Uit een studie in opdracht van de Europese Commissie uit 2016, die de vorderingen inzake de implementatie van digitaal bestuur in kaart brengt, blijkt dat de EU-lidstaten in de afgelopen jaren een significante vooruitgang geboekt hebben. Deze vooruitgang vertoont echter grote verschillen, waarbij sommige EU-lidstaten snelle winst boeken en een vergevorderd niveau van digitaal bestuur bereikt hebben, terwijl andere landen met moeite voorbij de startfase geraken.

Om deze spreidstand op vlak van implementatie van een digitaal bestuur op een meer uniforme manier aan te pakken, lanceerde de Europese Commissie een aantal initiatieven waaronder de Single Digital Gateway (SDG) regelgeving, die in 2018 van kracht werd. SDG wil garanderen dat burgers van de EU die verhuizen naar een andere EU-lidstaat, en bedrijven die in de EU gevestigd zijn en die over de grenzen heen zaken willen doen, makkelijk toegang hebben tot online informatie over de administratieve procedures van het land in kwestie. Deze SDG-doelstelling moest tegen eind 2020 in de praktijk gebracht zijn. Tegen het einde van 2023 moeten burgers en bedrijven over de landsgrenzen heen ook in staat zijn om een aantal procedures online uit te voeren en ze moeten bovendien toegang hebben tot bijkomende dienstverlening inzake deze procedures.

Deze whitepaper van doctoraal onderzoeker Hamza Aurangzeb geeft een overzicht van de huidige situatie waarin het digitaal bestuur en de implementatie van SDG zich in België bevindt. Meer in het bijzonder wil deze whitepaper de grote uitdagingen in de verf zetten die volgens vertegenwoordigers uit de overheid een rem vormen voor een digitaal bestuur en de implementatie van SDG. Het blootleggen van deze uitdagingen kan een hulp zijn voor beleidsmakers en strategen uit de publieke sector. Op basis van de inzichten kunnen zij de barrières wegnemen die de vooruitgang van een digitale overheid in de weg staan, om zo tijdig een optimale implementatie van SDG in België te garanderen.

Deze whitepaper is het resultaat van onderzoek uitgevoerd door Vlerick Business School binnen het bredere raamwerk van het FAST-project voor Onderzoek & Ontwikkeling. De opdracht voor het FAST-project werd gegeven vanuit het imec.icon onderzoeksproject. Het project is gesponsord door imec met ondersteuning van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Neem contact op!

Hamza Aurangzeb

Hamza Aurangzeb

Doctoral Researcher