Negotiation intelligence® helpt VRT toekomst scherp te stellen

VRT sluit Prime Foundation Partnership rond Negotiation Intelligence®

Aan uitdagingen geen gebrek bij de Vlaamse openbare omroep. “Onze actiepunten en onze visie bundelden we in een nieuwe cultuurnota: ‘De 15 werken van de VRT’. Ons Prime Foundation Partnership met Vlerick binnen het Centre for Negotiation Intelligence® moet ons helpen om die werken in de praktijk te brengen”, aldus Paul Lembrechts, CEO van de VRT. Samen met Katia Tieleman, professor Onderhandeling en Conflictbeheersing bij Vlerick, en Peter Van den Broeck en Tinka Claeys, de drijvende krachten achter het partnership bij de VRT, licht hij de waarde van deze samenwerking toe. 

iStock-639198068

Waarom bent u een Prime Foundation Partnership aangegaan rond onderhandelen?

Paul Lembrechts: “Als openbare omroep vervullen wij een belangrijke maatschappelijke rol. Maar tegelijk zijn we als bedrijf actief in een zeer concurrentieel speelveld, in een sector die pioniert op het vlak van technologie. Zowel extern als intern hebben we te maken met heel veel verschillende uitdagingen en zijn we permanent in onderhandeling met onze stakeholders. Met ‘De 15 werken van de VRT’ willen we niet alleen leiderschap en ondernemend denken stimuleren, maar ook elkaar challengen, samenwerken over de muurtjes heen, leren luisteren en positieve feedback geven. Enkel zo kunnen we bouwen aan vertrouwen en kunnen we dag na dag, maand na maand, meer waarde creëren voor de VRT en er samen op vooruit gaan.”

Hoe kan beter onderhandelen bijdragen tot die vooruitgang?

Paul Lembrechts: “We vinden het belangrijk om bij onze mensen de mindset aan te scherpen om op een positieve – niet bekritiserende – manier het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen. ‘Wat wil ik?’ ‘Wat wil mijn collega? ‘Wat wil mijn gesprekspartner?’ Hoe breken we op een creatieve manier uit schijnbare impasses? Steeds met het doel om er allemaal beter van te worden: win more – win more. Op individueel niveau en over de silo’s heen. Maar ook op corporate niveau:  ik ben ervan overtuigd dat we de identificatie met de VRT kunnen versterken door te werken aan onze mindset. We hebben heel wat sterke merken binnen één huis. Dat is goed en we koesteren dat, maar ze staan allemaal ten dienste van hetzelfde grote verhaal. We vinden het belangrijk dat onze mensen dat steeds voor ogen houden.”

De unieke rol van de VRT in de samenleving én in een sector die heel sterk in beweging is, maakt dit voor ons een bijzonder interessant partnership.
Katia Tieleman
Professor of Negotiation aan Vlerick Business School

Hoe pakken jullie het concreet aan?

Peter Van den Broeck: “Samen met het team van professor Katia Tieleman werken we aan onze kennis, vaardigheden en mindset. Dat doen we volgens de wetenschappelijke methode van Negotiation Intelligence®. Ik vind het bijzonder verrijkend dat de NQ-scan meetbaar is: dat maakt het verhaal heel tastbaar. Tijdens het eerste jaar van het partnership doorlopen we met 18 mensen een zorgvuldig uitgestippeld traject. Naast gezamenlijke workshops zijn er ook individuele coachingsessies. Bedoeling is dat wij de ambassadeurs voor NQ® kunnen worden binnen de VRT. Tijdens het tweede jaar verbreden we de kennis rond NQ® binnen de VRT. Het doel? Meer resultaat, zowel op het vlak van objectieven als op het vlak van relaties. Tijdens het derde jaar van het partnership verankeren we NQ® binnen de organisatie door bijvoorbeeld processen aan te passen. Een groter vertrouwen in elkaar en in de VRT en een grotere fierheid om tot het team te behoren: daar streven we naar.”

Wat haalt Vlerick uit deze samenwerking?

Katia Tieleman: “De unieke rol van de VRT in de samenleving én in een sector die heel sterk in beweging is, maakt dit voor ons een bijzonder interessant partnership. Het is een uitgesproken kans om de relevantie van NQ® en corporate NQ® voor de toekomst scherp te stellen. Andere bedrijven en organisaties krijgen immers ook steeds meer te maken met dezelfde uitdagingen als de VRT, nu of in de nabije toekomst. Denk maar aan technologie en digitalisering, agility in een snel veranderende omgeving, innovatie, intrapreneurschip, maatschappelijke rol, functioneren in een multistakeholder setting, interne cross-silo samenwerking en waardecreatie in een context van schaarste: stuk voor stuk speerpunten van de Vlerick Business School. Daardoor kunnen we veel inzichten uit dit partnership extrapoleren naar andere bedrijven en contexten. Daarnaast kiest de VRT er bewust voor om ook als organisatie een leidende rol op zich te nemen: niet alleen evoluties volgen, maar echt vooruitdenken en het voortouw nemen. Doordat het hele Directiecomité betrokken is bij het partnership kunnen we aan verankering doorheen de organisatie werken. Dat geeft ons als onderzoekers de kans om nieuwe hypothesen op het vlak van corporate NQ® te toetsen aan de realiteit – ik vergelijk het graag met een laboratorium  –, onze database te verrijken, en om best practices te detecteren voor andere domeinen. VRT wil een frontrunner zijn, en dat wil Vlerick ook.” 

Neem contact op!

Anne Salenbien

Anne Salenbien

Head of Corporate Relations