Onze gedachten zijn bij Oekraïne

Bericht van onze decaan Marion Debruyne

Marion Debruyne

Door Marion Debruyne

Professor of Marketing

07 maart 2022
Our thoughts are with Ukraine

Velen van jullie kijken ongetwijfeld met afschuw en verdriet naar het nieuws over de invasie in Oekraïne en de beelden van het menselijke leed en de verwoesting die oorlog met zich meebrengen. Als een internationale academische business-school in het hart van de Europese Unie zijn vrijheid, democratie en verantwoordelijk leiderschap onze drijvende krachten. We geloven in internationale samenwerking en begrip, en hoe diversiteit voor verrijking zorgt.

Onze gedachten gaan uit naar iedereen binnen de Vlerick community die direct of indirect geraakt is, of die familie en vrienden heeft in deze regio. Hoewel het gevoel van machteloosheid ons nog verdrietiger stemt, kunnen zelfs de kleinste gebaren bijdragen om het leed van de getroffenen te verzachten.

We doen een warme oproep naar de Vlerick community om samen met ons te helpen en te ondersteunen waar en hoe dat mogelijk is. We moedigen alle manieren aan waarop onze alumni het voortouw nemen om deze oorlog te veroordelen, financiële steun te bieden of hulp aan vluchtelingen. Ze zijn een leidend voorbeeld van hoe de bedrijfswereld een positieve kracht kan zijn.

We roepen iedereen ook op om respect te tonen en niet te stigmatiseren of mensen uit te sluiten op basis van hun land van afkomst. Dat geldt in het bijzonder voor onze collega’s, studenten en alumni van Russische oorsprong. Ook zij kunnen zich machteloos en geschokt voelen.

Om het met de woorden van Nelson Mandela te zeggen: “Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen.” We zullen extra inspanningen doen om toegang tot studiebeurzen te creëren voor die jonge talenten die hun studie door deze zinloze oorlog onderbroken zien.

Marion Debruyne
Decaan, Vlerick Business School