Gezocht: opportunity architect

Hoe kunnen enterprise architects de digitale transformatie overleven?

Stijn Viaene

Door Stijn Viaene

Professor of Digital Transformation

Bjorn Cumps

Door Bjorn Cumps

Professor of Financial Services Innovation

25 maart 2016

Digitale transformatie is van cruciaal belang voor bedrijven en vormt een essentieel aandachtspunt voor directies. Toch is het voor enterprise architects niet eenvoudig om op basis van de aanwezige vaardigheden hun bedrijf digitaal om te vormen tot een wendbare, snelle en flexibele organisatie. De whitepaper ‘From Enterprise Architect to Opportunity Architect’ vat een aantal bevindingen uit dertien casestudies bij bedrijven in België samen. Conclusie: er zijn mooie kansen weggelegd voor enterprise architects die het klantentraject begrijpen en er ook vat op krijgen.

iStock-1264579459

De stap naar een digitale transformatie plaatst heel wat enterprise architects voor uitdagingen. Ze hebben misschien wel de juiste analytische en IT-gerelateerde vaardigheden, maar blijken soms onvoldoende in staat om de beschikbare bedrijfsprocessen en noodzakelijke informatie voor de transformatie te overdenken en opnieuw vorm te geven. Enterprise architects staan dan ook voor een tweesprong: ofwel ondersteunen ze hun organisatie in dit nieuwe avontuur vanuit een leidende rol, ofwel beperkt hun taak zich tot het finetunen van de bestaande IT-systemen.

‘Een pragmatischere bedrijfsarchitectuur’

Samen met onze Prime Foundation Partner LoQutus (nu: AXI) dompelde het Vlerick Centre for Excellence in Enterprise Architecture Management zich onder in dertien casestudies bij Belgische bedrijven, om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige rol van enterprise architects in projecten rond digitale transformatie. Professor Bjorn Cumps trekt een aantal conclusies: “Enterprise architects zijn meestal verantwoordelijk bij de aanvang van deze projecten, maar krijgen in latere fasen vaak een eerder beperkte en doorverwijzende functie. Het onderzoek geeft ook aan dat de tendens naar een ‘pragmatischere bedrijfsarchitectuur’ zich voortzet. Semiformele ontwikkelingsmethoden, waarbij de architecten nuttigere en eenvoudiger te begrijpen bedrijfsarchitectuurmodellen creëren, vinden geleidelijk ingang. Ten derde blijft ook ‘Bimodal IT’ (een term die werd bedacht door Gartner om te verwijzen naar het beheren van twee afzonderlijke maar coherente vormen van IT-operaties, de ene gericht op stabiliteit, de andere op flexibiliteit) een heuse uitdaging voor enterprise architects. Hoewel ze doorgaans goed vertrouwd zijn met de bestaande systemen van de organisatie, vinden ze het moeilijk om hun eigen rol te bepalen wanneer het gaat over verkennende en wendbare IT-systemen die marktgericht zijn en te maken hebben met de noden van de klant.”

De tendens naar een ‘pragmatischere bedrijfsarchitectuur’ zet zich voort, waarbij semiformele ontwikkelingsmethoden geleidelijk ingang vinden.
Bjorn Cumps
Professor of Financial Services Innovation

‘Bimodal IT’

Dr. Wesley Bille, afdelingshoofd Digitale Transformatie bij LoQutus (nu: AXI), is niet echt verrast door deze conclusies: “Veel van die problemen zien wij ook in de organisaties die we helpen bij hun digitale transformatie. Het is natuurlijk interessant om dit bevestigd te zien bij een bredere waaier aan bedrijven, maar het is evenzeer belangrijk dat onze architecten volledig uitgerust zijn om met een bimodale IT-omgeving om te gaan. Ze moeten verder kijken dan het bedrijf zelf en ook alle stakeholders mee aan boord nemen, van de werknemers tot en met de klanten. Dit houdt in dat ze het klantentraject volledig in kaart brengen en de klant centraal stellen bij hun werk aan de IT-architectuur om een bedrijf digitaal te transformeren.”

Het is belangrijk dat onze architecten volledig uitgerust zijn om met een bimodale IT-omgeving om te gaan.
Dr. Wesley Bille
Afdelingshoofd Digitale Transformatie bij LoQutus

Tot slot suggereert het onderzoek dat de digitale omgeving mooie kansen biedt voor wie erin slaagt de businessopportuniteit te vertalen naar een nieuw businessproces, en een technologie die het klantentraject van dichterbij volgt.