Vier verschillende strategieën voor een flexibel personeelsbestand

Een flexibel personeelsbestand

De Covid-19-crisis heeft onze manier van werken veranderd. De bestaande trend richting flexibel werken, kwam in een stroomversnelling, en heel wat tegenstanders van virtueel werken werden aanhangers. De crisis toonde ook aan dat zelfs functies die we tot nu toe beschouwden als niet geschikt voor flexibel werken, aangepast en gekneed kunnen worden op een manier die we nooit voor mogelijk hielden.

Deze trend richting een flexibel personeelsbestand is niet nieuw. Reeds voor de pandemie zetten digitalisering en globalisering bedrijven over de hele wereld ertoe aan om strategieën te ontwikkelen voor de uitbouw van een flexibel personeelsbestand. Zo stemde begin 2020 het Finse parlement de ‘Working Hours Act’, die flexibele afspraken rond werktijd makkelijker maakte, zodat medewerkers hun werk en privéleven beter konden combineren. Concreet schrijft de wet voor dat de werkgever de taken, doelstellingen en het globale schema bepaalt, maar dat de werknemer tijd en plaats kan kiezen. Door deze wet werden bedrijven in Finland gedwongen om het concept van werk te herdenken en ondergingen functies die tot nu toe als niet flexibel beschouwd werden, een fundamentele verandering.

De vraag naar flexibiliteit die door de pandemie in een stroomversnelling kwam, heeft dergelijke initiatieven versterkt. Investeren in een flexibel personeelsbestand is geen overbodige luxe, maar een essentiële strategische prioriteit die heel wat voordelen kan opleveren. Naast een verhoogd engagement bij de werknemer kan flexibiliteit de productiviteit en de rentabiliteit verbeteren. Bovendien kunnen bedrijven die meer flexibiliteit aanbieden een bredere groep van talenten aanboren die ze tot nu toe moeilijker konden bereiken (bv. zorgverleners, mensen met een beperking). Dat stimuleert diversiteit en inclusie.

Het spreekt voor zich dat een flexibel personeelsbestand veel verder gaat dan louter telewerk. Het gaat ook over meer dan het toestaan of eisen van flexibiliteit in tijden van een pandemie. Flexibiliteit omvat ook de keuze van de werknemer over wanneer en hoe het werk uitgevoerd wordt, naast de keuze in locatie. Het kan zelfs gaan over het type van contract dat je werknemers aanbiedt.

In de whitepaper ‘Flexing your workforce’ (in het Engels), neemt het Centre for Excellence in Leading Adaptive Organisations vier manieren onder de loep waarop je je personeelsbestand flexibeler kan maken:

1. Wendbaar talentmanagement
2. Interne talentenmarkt
3. Ecosystemen van talenten
4. Freelance werk

Neem contact op!

Katleen De Stobbeleir

Katleen De Stobbeleir

Professor of Leadership