Vlerick Business School ondertekent het Inclusive Panels Charter

Het initiatief stimuleert meer diversiteit en evenwicht bij de samenstelling van panels voor events

Marion Debruyne

Door Marion Debruyne

Professor of Marketing

26 november 2021
iStock-1288712636

Meer diversiteit in de samenstelling van panels, op vlak van gender, afkomst en leeftijd. Dat is het doel van Inclusive Panels, een nieuw initiatief van Women in Finance, Women on Board, DMAB-leden (Diversity Managers Association of Belgium) en verschillende Belgische genderexperten, met Febelfin als ondersteunende partner. Zij verenigden zich gedurende één jaar in een virtuele werkgroep om oplossingen te bedenken die het belang van genderdiversiteit, maar ook van een mix aan leeftijden en achtergronden, in allerlei panels benadrukken.

Het resultaat is een Charter dat zowel ondernemingen als individuen kunnen ondertekenen, en ook in een overzicht van databanken met diverse experten en sprekers in België en Europa. Al meer dan 80 sprekers en ondernemingen (waaronder enkele toonaangevende internationale spelers) zowel uit de academische wereld als uit de politiek (federaal en regionaal) hebben het charter getekend.

Ook Vlerick Business School engageert zich via het Charter om meer aandacht te hebben voor evenwichtig samengestelde panels.

Marion Debruyne, decaan van Vlerick Business School: “Vlerick is een bron van inspiratie voor de volgende generatie van leiders en ondernemers. Het spreekt voor zich dat we daarbij ook de diversiteit van leiderschap willen tonen, zodat diverse talenten in de voetsporen van deze rolmodellen kunnen treden en vertrouwen hebben in hun eigen potentieel.”

Waarom inclusieve panels belangrijk zijn

Onderzoek wijst uit dat slechts 30% van de panels op bedrijfsevents genderevenwichtig is samengesteld. Nochtans bieden evenwichtige panels talrijke voordelen:

  • Een gemengd panel zorgt voor rijkere en meer open debatten, met meer innovatieve ideeën.
  • Gemengde panels geven een sterk signaal aan de deelnemers én aan de buitenwereld.
  • Als je je kan identificeren met mensen zoals jezelf (op vlak van gender, afkomst, taal, ...) in de rol van expert zal je makkelijker je ambitie om expert te worden volhouden. ‘You can’t be, what you can’t see.’
  • Uit een enquête van ProFacts in 2020 bleek duidelijk dat Belgen gemengde en meer diverse panels verkiezen.

Evenwichtige panels zijn dus een win-win voor iedereen. Daarom willen de initiatiefnemers van Inclusive Panels niet alleen een boodschap verspreiden, maar ook concrete voorstellen en oplossingen aanreiken om in de praktijk meer diverse panels tot stand te laten komen.

Charter en overzicht van databanken

Het initiatief werd uitgeschreven in een charter dat een concreet engagement bevat: de ondertekenaars (bedrijven en individuele sprekers) zullen systematisch aandacht hebben voor divers samengestelde panels. Zo zullen organisaties telkens een mix aan experten uitnodigen voor panels of toespraken op bedrijfsevents, terwijl sprekers die tekenen rekening zullen houden met de samenstelling van het panel waar ze deel van uitmaken. Ze kunnen bijvoorbeeld voorstellen hun plaats te delen of zelf een suggestie doen voor een vervangster.

Daarnaast biedt het initiatief ook een overzicht van bestaande databanken waarin je makkelijk vrouwelijke en diverse sprekers uit België en Europa kunt opzoeken.

Sinds de lancering van het charter, hebben al meer dan 40 grote ondernemingen en meer dan 40 sprekers (een evenwichtige groep vrouwen én mannen) het Inclusive Panels-charter ondertekend. Ook verschillende ministers zijn al overtuigd van het belang van diverse panels en steunen het initiatief.

Alexander De Croo, Eerste Minister van België: “Een debat waarin meerdere perspectieven aan bod komen, is doorgaans veel interessanter en boeiender. Het voorkomt ook eenheidsdenken waarbij een onderwerp vanuit slechts één blikveld wordt benaderd. Voor mij gaat dit overigens over meer dan enkel voldoende verscheidenheid man/vrouw. Evengoed betekent het dat je mensen met verschillende leeftijden en achtergronden aan bod laat komen. Als we niemand in onze samenleving willen achterlaten, is het belangrijk ieders stem te horen.

Jason Warner, Zone President Europe, ABInBev: “AB InBev streeft ernaar even divers te zijn als de samenleving. Als ’s werelds grootste brouwer geven we het goede voorbeeld, ook wanneer we op panels worden uitgenodigd. We hebben het Inclusive Panels Charter ondertekend om rijkere en meer open debatten te voeren door ervoor te zorgen dat de panels even divers zijn als de onderwerpen die ze behandelen en de gemeenschappen die ze informeren.”

Neem contact op!