Trek de slimste aan - aanwerving bij KPMG

Deze casestudy is beschikbaar bij ECCH met referentienr. 412-008-1.

Dit maakt deel uit van een reeks casestudy’s. Voor zijn nieuwe functie als HR-directeur bij KPMG België wordt Martin Blanc gevraagd de komende jaren een groot, bestendig aantal medewerkers aan te trekken. In het tweede deel van deze casestudy gaan we na tien jaar opnieuw langs bij KPMG. Momenteel is het arbeidsverzuim te groot. Bovendien verliest KPMG werknemers binnen de eerste twee jaar na hun aanstelling, dus net nadat ze hun opleiding volledig achter de rug hebben en rendabel beginnen te worden. Het bedrijf heeft een duidelijk doel voor ogen: het personeelsverloop verminderen en de duur van de gemiddelde aanstelling verlengen met drie jaar.

In dit geval moet rekening worden gehouden met verschillende factoren. Ten eerste heeft de demografie van KPMG de afgelopen jaren drastische wijzigingen ondergaan. Maar liefst 67% van het huidige personeelsbestand behoort tot generatie Y, terwijl de jobinhoud en banenstructuur nog steeds zijn aangepast aan de vorige dominante generatie X. Misverstanden tussen de twee generaties leiden tot heel wat conflicten. Ten tweede vinden net afgestudeerden het moeilijk om zich een realistisch beeld te vormen van hun carrière bij KPMG, vooral wat hun functie betreft, aangezien er heel wat verschillen zijn tussen de verschillende functies (met betrekking tot jobinhoud en personeelsverloop). Er moeten verdere maatregelen worden genomen om dit op te helderen. 

Het doel van deze casestudy bestaat erin acties te bedenken om retentiedoelstellingen te behalen. Om dit op een succesvolle manier te verwezenlijken, moeten studenten ontslaggesprekken en startersenquêtes analyseren, en nadenken over generatiemanagement en een realistisch functiebeeld. De afgelopen jaren is de interesse voor de sector echter licht afgenomen. Bovendien is de strijd om talent heviger geworden, aangezien andere spelers op de markt (bv. banken) hun aandacht ook richten op dezelfde net afgestudeerden. Om op succesvolle wijze meer mensen  aan te trekken, beslist Martin de huidige aanwervingsstrategie nader te bekijken. De sector blijkt heel onstabiel te zijn, met een groot aantal fusies en overnames. De klantenkring, het aandachtsgebied en het merk van de vier bedrijven die daaruit voortvloeien, ook bekend als de ‘Grote Vier’, zijn vrijwel identiek. Voor KPMG is het duidelijk wat ze naar sollicitanten toe willen communiceren, maar hun boodschap blijkt niet zo veel te verschillen van die van hun concurrenten. Het doel van deze casestudy bestaat erin een duidelijk en uniek werkgeversmerk te creëren voor KPMG België dat de onderneming in staat stelt de juiste mensen op de markt aan te trekken. Bovendien moeten studenten nadenken over de manier waarop dit werkgeversmerk dient te worden gecommuniceerd: via welke kanalen, wanneer, enz.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times