Belgische, Nederlandse en Zweedse CEO’s verdienen minder dan hun Duitse, Franse en Britse collega’s

Europees onderzoek naar de verloning van topmanagers in 701 beursgenoteerde bedrijven

Vooral het land waarin het bedrijf is gevestigd en de bedrijfsgrootte bepalen de remuneratie van CEO’s. De CEO’s van beursgenoteerde bedrijven in het VK en Duitsland worden het meest betaald; Belgische, Nederlandse en Zweedse CEO’s krijgen relatief minder. Ook de samenstelling van de remuneratiepakketten kent belangrijke verschillen: het variabel gedeelte is in Duitsland, Nederland en vooral in het VK relatief hoog; in België, Frankijk en Zweden ligt dat duidelijk lager. Verder bleek dat de best presterende bedrijven hun CEO’s niet méér betalen, maar dat ze wel vaker gebruik maken van aandelengerelateerde remuneratie.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van het jaarlijkse onderzoek naar topsalarissen door professor Xavier Baeten van het Executive Remuneration Research Centre aan Vlerick Business School. Het staal van 2015 bestaat uit 701 beursgenoteerde ondernemingen in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en nieuwkomer Zweden. Er is specifieke aandacht voor de factoren die de remuneratie bepalen en voor het remuneratiebeleid van de best presterende bedrijven.

Remuneratieniveau: matiging troef in België

De mediaan van de totale remuneratie (vast salaris, bonus en aandelengerelateerde remuneratie) van CEO’s in de Bel-20 bedrijven bedroeg in 2015 1.655.000 euro, wat 2,7% meer bedraagt dan in 2014. In de relatief kleinere beursgenoteerde bedrijven is de remuneratie gedaald: in de Bel Mid bedrijven bedroeg die in 2015 675.000 euro (755.000 euro in 2014) en in de Bel Small ging het in 2015 om 575.000 euro (605.000 euro in 2014).

De bedrijfsgrootte blijkt opnieuw een zeer sterke impact te hebben. Voor het volledige internationale staal verdienen CEO’s van grote beursgenoteerde bedrijven (beurskapitalisatie tussen 10 en 200 miljard euro) liefst het 18-voudige (4.395.000 euro tegenover 240.000 euro) van hun collega’s in kleine beursgenoteerde bedrijven (beurskapitalisatie van minder dan 50 miljoen euro).

Er spelen ook sterke nationale verschillen. De mediaan van de totale remuneratie van een CEO in een bedrijf met een beurskapitalisatie tussen 1 en 3 miljard (bv. Bekaert en Tessenderlo Group in België, en PostNL voor Nederland) bedraagt in België 725.000 euro, in Zweden 890.000 euro, in Nederland 1.170.000 euro, in Frankrijk 1.465.000 euro en in Duitsland 1.520.000 euro. Belgische CEO’s behoren samen met hun Zweedse collega’s dus tot de relatief minst betaalde CEO’s. Als we de aandacht richten op grote beursgenoteerde bedrijven (beurskapitalisatie tussen 10 en 50 miljard euro), spant het Verenigd Koninkrijk de kroon met 6.175.000 euro.

Samenstelling van het remuneratiepakket: culturele impact?

Het gewicht van de variabele remuneratie (bonus en aandelengerelateerde remuneratie) in de totale remuneratie ligt duidelijk lager in België (37%), Frankrijk (35%) en Zweden (41%). CEO’s in het VK (75%) worden in veel sterkere mate variabel beloond. Nederland (53%) en Duitsland (59%) bevinden zich tussen beide.

Xavier Baeten: “Deze verschillen zijn groot en opmerkelijk. Ze weerspiegelen culturele verschillen. Daar waar België en Frankrijk gekend staan als landen met een hoge mate van risico-aversie, is er in de Angelsaksische landen een veel grotere neiging om te betalen voor resultaten. Door de sterkere versnippering van het aandelenbezit, is er in die landen ook een grotere behoefte aan beloningssystemen die de belangen van de aandeelhouders en de CEO op elkaar afstemmen.”

Ook het aanvullend pensioen verschilt sterk. In België, Nederland en het VK stort het bedrijf voor de CEO een mediaanpercentage van 16% van het vast salaris in het aanvullend pensioen. Dit ligt duidelijk hoger in Zweden (34%) en Duitsland (43%). In deze landen ontvangt de CEO dus ook nog een significant uitgesteld inkomen onder de vorm van het aanvullend pensioen.

Aandelengerelateerde remuneratie terug van weggeweest - aandelenopties minder populair

Daar waar in 2014 nog slechts 23% van de beursgenoteerde bedrijven in de vermelde landen een aandelengerelateerde beloning toekenden aan hun CEO, is dit in 2015 opgeklommen tot 42%. Deze beloningsvorm is het populairst in het VK, waar 92% van de bedrijven uit de FTSE100 (de 100 grootste beursgenoteerde bedrijven) deze toekent, gevolgd door Nederland (58%). In België kent 65% van de Bel 20 bedrijven aandelengerelateerde remuneratie toe, tegenover 28% in de Bel Mid en 25% in de Bel Small. Het valt wel op dat aandelenopties minder toegekend worden (van 30% in 2014 naar 20% in 2015), terwijl zgn. performance shares (aandelen die voorwaardelijk worden toegekend afhankelijk van bepaalde indicatoren) aan belang winnen.

Xavier Baeten: “De terugkeer van aandelengerelateerde remuneratie valt op, wat wijst op een herstel van het vertrouwen in de beurs na het dieptepunt van 2008. Opmerkelijk voor België is de relatieve populariteit van aandelenopties, omdat ze nog steeds een gunstige fiscale behandeling ondergaan. Aandelenopties druisen in tegen de trends en de raadgevingen vanuit academische hoek. We betreuren wel dat de onderliggende prestatie-indicatoren vooral oog hebben voor winstgevendheid en aandelenkoers, en in veel mindere mate voor duurzaamheid, innovatie en efficiëntie.”

Beter presterende bedrijven betalen hun CEO’s niet beter

Het onderzoek besteedt dit jaar extra aandacht aan bedrijven die continue sterke financiële prestaties neerzetten.

  • Het gewicht van de variabele (prestatiegerelateerde) beloning blijkt groter
  • Ze maken meer gebruik van aandelengerelateerde remuneratie (meer bepaald de performance shares)
  • 43% van deze bedrijven betaalt hun CEO boven het marktgemiddelde – voor de andere bedrijven is dat 50%

Xavier Baeten: “Dit onderzoek toont eindelijk aan dat beter presterende bedrijven hun CEO’s niet noodzakelijk meer (moeten) betalen dan de markt. Bij heel wat raden van bestuur leeft de misvatting dat men boven de markt moet betalen om een goede CEO aan te trekken. Ons onderzoek spreekt dit tegen en het toont meteen ook het belang aan van de niet-financiële beloning, zoals uitdagingen, trots of ethische waarden.

 

OVER HET UNIEKE ASPECT VAN DIT ONDERZOEK
In vergelijking met ander onderzoek rond CEO-verloning biedt deze studie een unieke meerwaarde. Ten eerste omvat de analyse meerdere Europese landen. Ten tweede wordt de remuneratie van alle beursgenoteerde ondernemingen onder de loep genomen, daar waar andere studies zich eerder beperken tot de allergrootste bedrijven. Ten derde wordt de database jaar na jaar gevoed, wat het mogelijk maakt om evoluties over een langere periode te analyseren. En tot slot wordt niet enkel aandacht besteed aan de salarisniveaus, maar ook aan de vormgeving van de pakketten.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times