De Coca-Cola-case: een inclusieve aanpak

Deze case is beschikbaar bij The Case Centre met referentienr. 416-0106-1.

In 2015 kijkt Tess Melaert terug op haar boeiende internationale carrière bij de multinational Coca-Cola Enterprises. Ze prijst zich gelukkig dat ze de voorbije 15 jaar  voor een organisatie mocht werken die zich inzet voor gendergelijkheid, en wil een rolmodel zijn voor ander vrouwelijk talent binnen haar eigen inclusieve organisatiecultuur én daarbuiten.

In de case geven we een overzicht van de evolutie inzake diversiteit die Coca-Cola Enterprises heeft ondergaan, en van de verschillende fasen die het bedrijf heeft doorgemaakt in de ontwikkeling naar een inclusieve organisatiecultuur. Dat geeft ons de kans een debat op gang te brengen rond inclusief leiderschap en professionele gendergelijkheid, specifiek gericht op vrouwen die een functie in het middenkader of hogere kader ambiëren.

Enerzijds kunnen we aan de hand van deze case de verschillende barrières in kaart brengen die vrouwen tegenkomen als ze een carrière uitbouwen. Anderzijds bieden we ook een aantal inzichten en voorbeelden van hoe je een organisatiecultuur inclusiever kunt maken, in de wetenschap dat genderinitiatieven altijd samenhangen met de mate waarin een organisatie openstaat voor inclusie.

Leerdoelen:
  • Een debat op gang brengen over de rol en impact van een organisatiecultuur inzake gendergelijkheid, en wat dat precies inhoudt.
  • De verschillende ontwikkelingsstadia bespreken waarin een organisatie zich kan bevinden, en de impact van die fasen op de initiatieven die in de organisaties geïmplementeerd worden.
  • Nagaan welke impact het hogere management van de organisatie en de werknemers hebben om het succes van genderinitiatieven te kunnen garanderen.
  • Mogelijke maatregelen bespreken om het aantal vrouwen in middenkaderfuncties te doen toenemen, alsook het belang van onbewuste vooroordelen en hun impact op het gedrag van vrouwen.
  • Nadenken over de mogelijkheid om te evolueren van initiatieven die zich specifiek op vrouwen richten, naar maatregelen gericht op alle medewerkers van een organisatie om een inclusieve organisatiecultuur te realiseren.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times