Elektriciteitsopslag en voorraadbeheer bij Eandis

Deze casestudy is beschikbaar bij The Case Centre met referentienr. 616-0072-1.

Deze casestudy kan gebruikt worden in opleidingsonderdelen als operations management, technologiemanagement of supply chain management. Hij beschrijft de huidige uitdagingen van de energiemarkt en focust daarbij vooral op DNB’s (distributienetbeheerders) zoals Eandis. Eandis moest netstabiliteit garanderen door vraag en aanbod in het elektriciteitsnet met elkaar in evenwicht te brengen, en tegelijkertijd het systeem flexibeler maken, zodat de langetermijndoelstelling ‘De reis naar een groen energielandschap’ kan worden gehaald. Daarvoor zou Eandis graag een beroep doen op energieopslagapparatuur zoals Tesla-batterijen. Het ontbrekende element in de traditionele energievoorziening – voorraadbeheer of opslagmanagement – brengt dan tal van uitdagingen mee.

Leerdoelen:
  1. De casestudy is zo ontworpen dat hij debatten op gang brengt over supply chain management na de introductie van elektriciteitsopslagsystemen. Hij behandelt voornamelijk diverse kwesties inzake voorraadbeheer van de elektriciteitstoevoer.
    2. Deze casestudy kan gebruikt worden in een opleidingsonderdeel over technologiemanagement of operations management, met name voor kaderleden in nuts- en energiebedrijven.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times