Enterprise architects als creatieve organisatieontwerpers

Over het groeiende belang van enterprise architecture voor organisaties

Vlerick en onderzoekspartner LoQutus hebben een jaar lang een intensieve studie verricht naar bedrijfsarchitectuur of enterprise architecture (EA). De aanleiding voor de studie was de perceptie dat de functie van enterprise architects geherpositioneerd wordt zodat ze hun organisaties in turbulente tijden nog beter van dienst kunnen zijn.

Vlerick en LoQutus lanceerden de studie om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop enterprise architecture in organisaties wordt gebruikt en hoe dit concept bijdraagt tot het creëren van bedrijfswaarde.

De onderzoekers namen interviews af in dertien organisaties in een brede waaier aan sectoren: transport, financiële dienstverlening, media, ICT, energie, detailhandel en distributie, zware industrie en dienstverlening.

Eén vaststelling is dat het EA-domein een evenwicht tussen tegengestelden vereist: discipline en creativiteit, strikte regels en praktische ingesteldheid, nauwkeurigheid en nuance, langetermijnvisie en kortetermijnresultaten. Aangezien een enterprise architect een organisatie als een complex systeem beschouwt, voeren de onderzoekers aan dat EA een bedrijfsdiscipline is die zich niet zou moeten beperken tot het ICT-domein.

Belangrijkste inzichten

De EA-gemeenschap maakt veranderingen door en deze studie biedt inzichten en richtlijnen om zich aan deze veranderingen aan te passen. Uit de interviews kwamen twee belangrijke inzichten naar voren:

  1. Organisaties zouden in hun EA-benadering flexibeler en praktischer te werk moeten gaan en minder strikt of formeel
  2. EA is geen eenmalig project, maar een reis die een organisatie kan helpen om voortdurend beter te worden.

Bovendien levert EA op twee fundamentele manieren een bijdrage tot het creëren van bedrijfswaarde. Allereerst, kostenverlaging: enterprise architects kunnen in de hele organisatie overbodige en inconsequente elementen elimineren. Ten tweede helpt EA een organisatie om complexiteit onder de knie te krijgen, en door complexiteit onder de knie te krijgen - niet door complexiteit te beperken - schept EA kansen voor het bedrijf aangezien het helpt om risico's te beheren.

Nu de functie van de enterprise architect wordt omgevormd tot een 'creatieve organisatieontwerper' worden ook de vereiste vaardigheden uitgebreid, die nu een hoge mate van flexibiliteit, communicatievaardigheden en designerkenmerken moeten omvatten. Deze gespecialiseerde mix van uiteenlopende vaardigheden moet worden gekoesterd en ontwikkeld om aan de steeds grotere vraag naar enterprise architects te beantwoorden.

Bron: White paper: “Towards Enterprise Architecture Infused Organisations”, door dr. Bjorn Cumps en professor Stijn Viaene van Vlerick Business School, en Pascal Dussart en Joachim Vanden Brande van LoQutus. Gepubliceerd in de Journal of Enterprise Architecture, 9 (2): 8-18 (Cumps, B., Viaene, S., Dussart, P. & Vanden Brande, J. 2013. Towards enterprise architecture infused organizations.)

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times