Van rups tot vlinder

De omvorming tot solution provider

In plaats van enkel producten of diensten aan te bieden, integreren bedrijven steeds vaker verschillende producten, diensten en technologieën. Ze doen dit om oplossingen te kunnen bieden die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen en behoeften van klanten. De omvorming van aanbieder van producten of diensten tot klantgerichte solution provider vergt echter aanpassingen in de volledige organisatie.

Vlerick-professors Marion Debruyne en Deva Rangarajan hebben samen met research associate Caroline Baert een onderzoek uitgevoerd naar deze trend waarbij bedrijven solution providers worden. Het onderzoek omvat ook een analyse van de manier waarop deze verschuiving gebeurt in bedrijven in Vlaanderen.

Word solution provider in 10 stappen

De omvorming tot solution provider verschilt van bedrijf tot bedrijf en is zelden een lineair proces. Aangezien het bedrijf moet overstappen van een productgerichte naar een klantgerichte aanpak moeten de cultuur, waarden, structuur, processen en competitieve capaciteiten van het bedrijf worden aangepast, evenals de drijfveren en maatstelsels.

Bedrijven die deze transformatie overwegen, moeten nagaan of ze bereid zijn hun volledige bedrijfsmodel grondig aan te pakken, en of ze in staat zijn om te gaan met de daarmee gepaarde storingen. De auteurs stellen een 10-stappenplan voor om bedrijven (of afzonderlijke businessunits) te helpen dit veranderingsproces met succes te doorlopen.

De moeite waard

Aangezien oplossingen een klantgerichte integratie van producten, diensten en technologieën veronderstellen, bieden ze een toegevoegde waarde die groter is dan de som van de verschillende delen. Door diensten met toegevoegde waarde aan hun aanbod te koppelen, kunnen solution providers sterkere banden opbouwen met klanten, grotere winstmarges realiseren en een competitief voordeel behalen. Bijkomende voordelen zijn onder andere trouwere klanten, het aantrekken van nieuwe klanten en een snelle aanwending van complexe technologieën op de markt.

Oplossingen aanbieden houdt heel wat voordelen in. Het 10-stappenplan helpt uw organisatie aan een flexibele, open kijk en houdt u op het juiste spoor in het transformatieproces.

De omvorming tot solution provider vergt de overstap van een productgerichte naar een klantgerichte aanpak.

Bron:

‘From caterpillar to butterfly. How to transform your business model to turn into a solution provider’ door het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School. Onderzoek verricht door professors Marion Debruyne en Deva Rangarajan, en onderzoekster Caroline Baert aan Vlerick Business School.

Download hier het volledige artikel: ‘Van rups tot vlinder’

Van rups tot vlinder

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times