Geen shortcuts voor een doeltreffend risicobeheer in organisaties

Enkele belangrijke aanbevelingen uit het rapport:

  • Een doeltreffend risicobeheer vereist aanvullende formele en informele mechanismen om de strategische doelstellingen te kunnen bereiken.
  • Communicatie is van essentieel belang, zowel tussen de businessunits en de diverse functies, als van en naar de risicomanager en de interne auditeur
  • De risicomanager speelt een sleutelrol in de communicatie over en het opbouwen van de relaties voor een doeltreffend risicobeheer. 

Een nieuw rapport van ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) wijst uit dat risicobeheeractiviteiten op bestuursniveau door interne en externe factoren aanzienlijk kunnen verschillen tussen organisaties. Het rapport Risk and performance: Embedding risk management belicht courante uitdagingen en goede praktijken om problemen met risicomanagement aan te pakken. Het onderzoek stond onder leiding van professor Simon Ashby (Vlerick Business School), professor Cormac Bryce (Cass Business School) en professor Patrick Ring (Glasgow Caledonian University).

De studie combineert de bevindingen van vier diepgaande casestudy's met interviews en een overzicht van de huidige wetenschappelijke literatuur.

De inzichten werden samengevoegd om de 'risk gearbox' te creëren, een conceptueel model voor de verankering van risicobeheer in organisaties. Het laat zien hoe formele en informele mechanismen gecombineerd kunnen worden om 'strategische stuwkracht' te creëren en de beslissingen van de raad van bestuur inzake strategische risico's en risicocontrole te ondersteunen. Het rapport bevat ook enkele aanbevelingen voor organisaties die de doeltreffendheid van hun risicomanagementsysteem willen verbeteren.

Jamie Lyon, interim-directeur Professional Insights bij ACCA: "Organisaties in elke sector, zowel grote als kleine, eenvoudige als complexe, investeren tijd en middelen in risicobeheer. Dit nieuwe rapport toont aan dat doeltreffend risicobeheer essentieel is voor het welslagen van elke organisatie, maar pas doeltreffend kan zijn als het grondig verankerd is in de organisatie. Daar bestaan echter geen eenvoudige antwoorden, snelle oplossingen of shortcuts voor. Omdat de beschikbare middelen sterk kunnen verschillen, moeten organisaties toestaan dat de risicobeheerpraktijken evolueren op basis van hun behoeften."

Hoofdonderzoeker van het rapport dr. Simon Ashby, Vlerick Business School: “Ons rapport toont aan dat het verankeren van het risicobeheer meer inhoudt dan de meetgegevens monitoren, de risico's en controlemaatregelen beoordelen of een onafhankelijk toezicht van de risicomanager garanderen. De medewerkers van een organisatie moeten geloven dat de instrumenten en het werk van de risicomanager een meerwaarde bieden. Om die organisatiebrede steun te verkrijgen moet de risicomanager een expert zijn op het gebied van netwerken en het opbouwen van relaties. Het is niet zo eenvoudig om technische expertise te verkrijgen in zowel de formele instrumenten van risicobeheer als de informele aspecten van menselijke relaties, maar we hebben vier risicomanagers geobserveerd die succesvol zijn in beide aspecten.”

Dr. Cormac Bryce, Cass Business School: “Risicomanagers concentreren zich te vaak op het inperken van de dreiging. In dit verslag benadrukken we dat risicobeheer een aanzienlijke meerwaarde kan bieden voor organisaties die kansen willen grijpen en hun succes willen maximaliseren."

Dr. Patrick Ring, Glasgow Caledonian University: "Doeltreffende communicatie is de sleutel voor succesvol risicomanagement. Dat geldt voor elke organisatie. Belangrijk is dat we hebben vastgesteld hoe informele communicatievormen cruciaal zijn ter ondersteuning van de meer formele organisatiestructuren waarop het risicobeheer wordt gebouwd. Zo slaagden de succesvolle risicomanagers die we ontmoetten erin om productieve relaties op te bouwen in alle delen van hun organisatie, waardoor ze de reputatie en doeltreffendheid van het risicobeheer in hun bedrijf konden verbeteren."

Lees het volledige rapport ‘Risk and performance: Embedding risk management’.

Over ACCA
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) is de wereldwijde vereniging voor professionele accountants en boekhouders. ACCA biedt bedrijfsrelevante opleidingen van topkwaliteit aan doortastende, bekwame en ambitieuze mensen over de hele wereld die een interessante carrière willen opbouwen in accountancy, financiën en management.
ACCA ondersteunt zijn 208.000 leden en 503.000 studenten in 179 landen door hen te helpen een succesvolle carrière uit te bouwen in boekhouding en in het bedrijfsleven, met de vaardigheden die werkgevers echt nodig hebben. ACCA werkt via een netwerk van 104 kantoren en centra en meer dan 7300 erkende werkgevers wereldwijd, die hoge normen hanteren voor het leer- en ontwikkelingsproces van hun werknemers. ACCA zet zich ook in voor het algemene belang: de vereniging ijvert voor een geschikte regelgeving van de boekhouding en voert relevant onderzoek uit om te waarborgen dat de reputatie en de invloed van accountancy steeds sterker worden.
ACCA heeft in zijn flagshipopleiding belangrijke innovaties geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat zijn huidige en toekomstige leden de meest gewaardeerde, actuele en gevraagde accountancyprofessionals ter wereld blijven.
ACCA werd opgericht in 1904 en is steeds trouw gebleven aan zijn unieke kernwaarden: opportuniteit, diversiteit, innovatie, integriteit en verantwoordelijkheid.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times