Hoe digitalisering voor meer duurzaamheid zorgt in de petrochemische supply chain

Belangrijkste inzichten:

  • Zowel consumenten als managers zijn zich er steeds meer van bewust dat supply chains duurzamer moeten worden, uit sociaal én ecologisch oogpunt.
  • Digitale technologieën worden al op grote schaal ingezet om de operationele efficiëntie en klantenservice te verbeteren.
  • Het recent gepubliceerde EPCA 2019 rapport illustreert aan de hand van 12 casestudy's van verschillende spelers uit de petrochemische supply chain en daarbuiten hoe digitale technologieën benut kunnen worden om vier duurzaamheidsdoelen te verwezenlijken: verlengde levensduur van activa, maximaal gebruik van activa, circulaire materialen en minimale CO2-uitstoot.  

EPCA (European Petrochemical Association) en Vlerick Business School onderzoeken ondertussen al drie jaar hoe digitalisering waarde kan creëren voor de petrochemische supply chain. Sinds de publicatie van het vorige rapport in 2018 is de digitalisering in een stroomversnelling geraakt. Bovendien is er steeds meer bewustzijn en aandacht rond duurzaamheid. Hoe kan digitalisering de ecologische voetafdruk van de petrochemische supply chain beperken? Om die vraag te beantwoorden organiseerde EPCA en zijn Supply Chain Programme Committee (SCPC) op 8 oktober 2019 een Digital Cafe-workshop tijdens de jaarlijkse EPCA-bijeenkomst in Berlijn. Professor Ann Vereecke en onderzoekers Alejandra Cabos Rodriguez en Joachim Van den Bergh vatten in een uitgebreid rapport de conclusies samen van de rondetafelgesprekken, het deskresearch en de interviews met experts. Aangezien het rapport recent gepubliceerd is, staan we samen met Ann even stil bij de bevindingen.

Tijd om na te denken en in te grijpen

"Klimaatverandering is een realiteit", steekt Ann van wal. "Dit heeft niet alleen invloed op het milieu, de mens en de gemeenschappen, maar verstoort ook de supply chain. Als we de planeet willen redden, zullen organisaties en bedrijven hun manier van werken moeten aanpassen."

In die context focust het rapport op twee cruciale vragen. Ten eerste: kunnen we elke schakel in de supply chain ecologisch efficiënter maken door de afvalproductie en het energieverbruik te verminderen? En ten tweede: kunnen we de structuur van de supply chain veranderen van lineair naar circulair en de duurzaamheidsprincipes van de circulaire economie hanteren, zoals (1) natuurlijke grondstoffen beschermen en optimaliseren, (2) producten langer gebruiken en (3) negatieve externaliteiten zoals afval en vervuiling vermijden?

"Het staat buiten kijf dat digitale technologieën de supply chain slimmer en efficiënter maken", zegt Ann. "Daarom worden ze op grote schaal gebruikt om de operationele efficiëntie en de klantenservice te verbeteren. De vraag is nu of ze ook de ecologische voetafdruk van onze supply chain kunnen beperken. Kunnen ze ingezet worden om onze supply chain meer circulair te maken?"

Structurerend kader

In principe kan dat. Maar hoe? Om hun bevindingen over de impact van digitale technologieën op de duurzaamheid van de supply chain te structureren, ontwikkelden Ann en haar team een structurerend kader.


Framework om een gedigitaliseerde, duurzame supply chain te ontwikkelen

Ze legt uit hoe het framework gelezen moet worden, van rechts naar links: "Dankzij digitale technologieën zoals het Internet of Things, cloudcomputing en blockchain of de implementatie van AI in supply-chainprocessen (bv. in de planning, sourcing, productie, levering en/of de retourflow) kan het bedrijf innovatieve supply-chainpraktijken introduceren, zoals de optimalisatie van de doorstroming, afvalvermindering en recyclage van afvalstromen. Dat creëert waarde in de vorm van een verlengde levensduur van activa, maximaal gebruik van activa, circulaire materialen en een lagere CO2-uitstoot, waardoor de supply chain eco-efficiënter en duurzamer wordt."

"Zoals bij elk veranderingsproces zijn er obstakels en succesfactoren", gaat ze verder. "Maar op die manier kunnen bedrijven wel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen verwezenlijken, waardoor ze de gevolgen van de klimaatverandering beperken, de circulaire economie stimuleren en een stap zetten richting een duurzamere wereld."

Twaalf casestudy's

Ann en haar team verzamelden 12 casestudy's van verschillende spelers in de petrochemische supply chain en daarbuiten: productiebedrijven, logistieke dienstverleners en havenautoriteiten. Deze casussen werden geanalyseerd aan de hand van het bovenstaande framework.

De digitale technologieën die deze organisaties geïmplementeerd hebben, zijn bijzonder divers en talrijk: dataplatformen; cloudcomputing; digital twins; sensoren die mensen met elkaar verbinden; activa, apparatuur en grondstoffen in het IoT; big data, data-analyse, artificiële intelligentie en machine learning; blockchain; zelfrijdende voertuigen en robots; mobiele apps en additieve productie.

"Opmerkelijk is dat bijna alle casestudy's een positief effect hebben op de eco-efficiëntie. Er waren ook veel gevallen waar digitalisering het gebruik van de activa maximaliseert of verhoogt, en een paar voorbeelden toonden aan hoe digitale technologieën waarde creëren op het gebied van circulaire materialen, door recyclage en afvalvermindering."

Drie doelstellingen in één klap

Twee van de casestudy's illustreren hoe digitalisering kan helpen om de drie doelstellingen tegelijkertijd te verwezenlijken.

Het eerste voorbeeld is het geoptimaliseerde Verbund bij BASF. De Verbund-sites van BASF omvatten productiefaciliteiten, logistiek en infrastructuur, waardoor een efficiënte waardeketen wordt gecreëerd en de CO2-uitstoot wordt verminderd. BASF implementeert nu digitale technologieën zoals artificiële intelligentie en machine learning om materiaalstromen tussen processen te optimaliseren, en maakt gebruik van sensoren en data-analyse voor predictief onderhoud. Het resultaat: een beter gebruik van de activa en de materialen, minder afval en een kleinere ecologische voetafdruk.

De tweede case is die van Aurubis, een toonaangevende wereldwijde leverancier van non-ferrometalen en het grootste koperrecyclagebedrijf ter wereld. Het verwerkt complexe metaalconcentraten, schroot en metaalhoudende recyclagematerialen tot hoogwaardige metalen. Aurubis België heeft een digitaal model ontwikkeld om de reverse logistics en de recyclage van afval uit de productieprocessen van hun klanten te optimaliseren. Door gebruik te maken van realtime datamodellering vermijdt Aurubis dat koperschroot het hele raffinageproces moet doorlopen, maar blijft het produceren aan de vereiste kwaliteit.

Verrassende spelers

Het is belangrijk om te beseffen dat de petrochemische supply chain verschillende sectoren bestrijkt, van ruwe olie tot consumentengoederen. "Als je een kant-en-klare lasagne koopt in de supermarkt, zit die vaak in een plastic schaaltje", zegt Ann. "Plastic is een derivaat van olie. De petrochemische supply chain omvat dus ook spelers die we niet altijd met die sector zouden associëren."

Adidas is een mooi voorbeeld van een speler die gebruikmaakt van circulaire materialen. De FutureCraft Loop high-performance hardloopschoenen van het merk zijn volledig gemaakt uit herbruikbaar thermoplastisch polyurethaan, een plastic op basis van petrochemicaliën ontwikkeld in samenwerking met BASF. De schoenen kunnen volledig gerecycleerd worden tot nieuwe schoenen.

Inspiratie

Hoewel het klopt dat digitale technologieën nog altijd vooral worden ingezet om de efficiëntie en de klantenservice te verbeteren, wijst Ann erop dat de casestudy's aantonen dat ze de supply chain ook duurzamer maken en dat er organisaties zijn die expliciet duurzaamheidsdoelstellingen in de business case verwerken. "Maar", gaat ze verder, "digitale technologieën gebruiken om duurzaamheid in de supply chain te stimuleren vereist creativiteit, innovatie, en – niet te vergeten – betrokkenheid van stakeholders, voornamelijk van klanten en leveranciers, als partners in de supply chain. Bij de rondetafelgesprekken tijdens het Digital Cafe werd ook het belang van standaardisering en vertrouwen benadrukt."

Ze concludeert: "We hopen dat dit rapport organisaties in alle stadia van de petrochemische supply chain, maar ook in andere sectoren, inspireert om hun visie op digitalisering bij te stellen en digitale technologieën te overwegen als nuttige hulpmiddelen om hun eigen supply chain te transformeren tot een duurzamer, circulair model. Zo dragen ze bij aan de transformatie van de volledige petrochemische supply chain, of aan die van andere sectoren."

Meer weten?

Download het volledige rapport, inclusief de 12 casestudy's, de conclusies van de rondetafelgesprekken tijdens de Digital Cafe-workshop en interessante feiten en cijfers op de website van EPCA.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times