Interpolis: hoe word je de transparantste en betrouwbaarste verzekeringsmaatschappij

Deze casus is beschikbaar bij The Case Centre met referentienr. 316-0256-1.

Interpolis is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die zowel levens- als schadeverzekeringen aanbiedt, en ook actief is in de gezondheidssector. In het begin van de jaren negentig kreeg Interpolis af te rekenen met zware financiële problemen en stond het bedrijf er slecht voor. De ommezwaai kwam er in 1994. De casestudy gaat dieper in op de transformatie die de verzekeringsmaatschappij sindsdien onderging. Hij toont hoe het management een strategie op poten zetten die gebaseerd is op openheid, transparantie, duidelijkheid en vertrouwen: verzekeringen zijn nu ‘kristalhelder’.

Leerdoelen:

1. Nagaan welke functie een inspirerend hoger doel en duidelijke waarden vervullen bij de transformatie van een bedrijf, en hoe ze de hele organisatie richting en focus geven.

2. Meer inzicht verwerven in hoe een veranderde strategie kan leiden tot betere financiële resultaten en andere soorten prestaties. De helderheid van de strategie zorgt ervoor dat de werknemers op dezelfde lijn zitten en erg geëngageerd zijn, waardoor Interpolis de strategie beter kan implementeren.

3. Begrijpen welke hefbomen gebruikt kunnen worden om een strategie te implementeren. De casestudy schetst hoe veranderingen in kernprocessen evenals ondersteunende en administratieve processen helpen om een strategie nog beter te laten renderen.

4. Begrijpen hoe een verandering in cultuur een nieuwe bedrijfsstrategie nog versterkt. Interpolis koos ervoor een cultuur gebaseerd op vertrouwen uit te bouwen, wat erg ongebruikelijk is in de verzekeringswereld. Gewoonlijk wordt de sector immers gedomineerd door wantrouwen en controle.

5. Het belang van klantgerichtheid en operationele uitmuntendheid begrijpen, en hoe die twee concepten met elkaar verbonden zijn.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times