Groen licht voor de investering. En wat nu?

Nieuw boek rond investeerders van risicokapitaal en portfoliobedrijven  

Wat gebeurt er wanneer een investeerder van risicokapitaal (ook wel venture capital of VC) beslist heeft om te investeren in een bedrijf of ondernemer? Dat is de centrale vraag in “Venture Capital Investors and Portfolio Firms”, een boek van professoren Sophie Manigart (Vlerick Business School) en Mike Wright (Imperial College Business School, VK). Wat is de impact van het risicokapitaal? Wat is de rol van co-investering? Wanneer trekt de investeerder zijn kapitaal terug? En welk rendement kunnen investeerders van risicokapitaal verwachten? Het boek kwam tot stand dankzij de Gimv Leerstoel rond Private Equity aan Vlerick Business School.

Het boek definieert investeerders van risicokapitaal als bedrijven die investeren in jonge groeibedrijven. De auteurs hebben daarbij vooral aandacht voor de latere fases in het investeringsproces. Daarom leggen ze dan ook de nadruk op controle, de toegevoegde waarde en de exit-mogelijkheden. Ze voegen ook een bespreking toe over de bestaande literatuur inzake resultaten na een investering met risicokapitaal.

In het boek komen zes grote onderwerpen aan bod:

  1. Wat risico-investeerders precies doen
  2. De impact van investeerders met risicokapitaal op portfoliobedrijven en andere stakeholders
  3. De rol van co-investering
  4. De manier en het tijdstip waarom investeerders hun geld terugtrekken  
  5. De rol van investeerders met risicokapitaal in portfoliobedrijven die voor het eerst naar de beurs gaan  
  6. Het rendement van de investering

Tot besluit is er een gedetailleerde agenda voor verder onderzoek. Om de lezer te helpen die bepaalde papers in detail wil nalezen, voorzien de auteurs een samenvatting van de belangrijkste papers uit dit boek via een tabel met de naam van de auteurs, de publicatiedatum, de naam van de journal, de centrale onderzoeksvraag, het theoretische kader en de belangrijkste conclusies.

Venture Capital Investors and Portfolio Firms
Sophie Manigart & Mike Wright
ISBN: 978-1-60198-650-4
E-ISBN: 978-1-60198-651-1
209 pagina's

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times