Zoek artikels

12 resultaten Aantal resultaten per pagina
  1. Casestudie

    Geïntegreerd supply chain management bij Eandis

    Eandis, de distributeur van elektriciteit in België, staat op het punt om een meerjarenproject te lanceren waarbij in verschillende fasen slimme meters geïmplementeerd worden. Deze case biedt een gedetailleerde analyse van de uitdagingen van een bedrijf dat vanuit supply chain perspectief aanvankelijk vooral gebaseerd is op goederen en dat omgevormd wordt tot een bedrijf dat gebaseerd is op data.

  2. Energie verhandelen of niet?

    Wat is de invloed van het regelgevingskader voor investeringen in transmissie op het kostenplaatje van hernieuwbare energie in de EU? Binnen het huidige regelgevingskader gebeurt de planning van transmissie-investeringen voornamelijk op nationaal niveau. Dit kan leiden tot suboptimale transmissie-investeringen, namelijk die waarbij het nationale welzijn boven het Europese welzijn wordt geplaatst, want een grensoverschrijdend project opgestart door de ene lidstaat kan worden vertraagd of zelfs tegengehouden met een veto door de andere betrokken lidstaten. Investeringen in transmissie-infrastructuur zijn echter cruciaal om grensoverschrijdende handel in hernieuwbare energie mogelijk te maken. Waarom? Omdat dergelijke handel de kosten zou helpen verlagen om de nationale streefcijfers voor hernieuwbare energie te behalen. De vraag is dus of het huidige onvolmaakte regelgevingskader eigenlijk een probleem is.

12 resultaten Aantal resultaten per pagina