Loopbaanvaardigheden voor gig werkers: Op weg naar een duurzame carrière

Onderzoeksproject

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse Overheid en de Europese Unie werkt Vlerick Business School aan het Transnationaliteit project “Loopbaanvaardigheden voor gig werkers: Op weg naar een duurzame carrière”

ESF logo
ESF EU logo
ESF Vlaanderen is werk logo

De toenemende economische onzekerheid en turbulentie vraagt van organisaties een steeds meer flexibele arbeidsmarkt. Een taxi bestellen via Uber, schoonmaken via Helpling en een maaltijd laten leveren via Deliveroo: er is vandaag wel een Uber voor elke dienst. Gemakkelijk voor gebruikers, maar hoe is het om in deze opkomende on-demandeconomie te werken? 

De gig economie, ook wel ‘flexconomie’ of ‘people first economy’ genoemd, beantwoordt aan de behoefte van werkgevers om tekorten in hun workforce in te vullen waar en wanneer ze dat nodig achten. Maar ook voor gig-werkers zelf houdt de gig economie een aantal voordelen in, zoals grotere flexibiliteit en onafhankelijkheid. Toch blijkt dat het leven van de gig-werker absoluut niet over rozen loopt en leidt tot veel onzekerheid over de toekomst. Zo maken gig-werkers zich bijvoorbeeld zorgen over voldoende opdrachten voor de toekomst, hebben ze moeite met het balanceren van werk en privé, maken ze zich zorgen over hun ontwikkelingsmogelijkheden en de relevantie van hun skills in de toekomst. 

Deze uitdagingen creëren een wereld van werk waarin het individu stevig op de voorgrond moet treden. Door het ontbreken van een organisationele structuur, waarbij de risico’s vooral door de werkgever wordt gedragen en die werkgever ook zorgt voor de nodige psychologische ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden, staan gig-werkers er alleen voor. 

In het voorliggende project willen we daarom een dienstverlening ontwikkelen waarbij we hen kunnen ondersteunen bij deze uitdagingen. De reeds bestaande dienstverlening is immers in grote mate gericht op het ondersteunen van gig-werkers op ‘administratief niveau’, zoals hun juridische statuut, hun sociale zekerheid, en financiële planning. Echter, in tegenstelling tot andere landen, is er in Vlaanderen minder aandacht voor het ondersteunen van gig-werkers in het ontwikkelen van een duurzame loopbaan. We willen dit doen door de barrière te verlagen voor deelname aan ontwikkelingsinitiatieven. Door gig-werkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling, willen we hun psychologisch welbevinden, maar ook hun bredere inzetbaarheid op de flexibele arbeidsmarkt versterken.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Europees Sociaal Fonds, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie.

ESF logo
ESF EU logo
ESF Vlaanderen is werk logo