Menselijk kapitaal als sleutel bij digitale transformatie

Onderzoeksproject

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse Overheid en de Europese Unie werkt Vlerick Business School aan het innovatieproject ‘Menselijk kapitaal als sleutel bij digitale transformatie’.

ESF logo
ESF EU logo
ESF Vlaanderen is werk logo

We leven in een snel evoluerende digitale wereld die jobs en loopbanen ingrijpend verandert. Werknemers worden geconfronteerd met digitale werkplaatsen, nieuwe samenwerkingsvormen en technologische innovaties die aan hoog tempo hun intrede doen in de kantooromgeving. Sommige verworven vaardigheden verliezen hierdoor aan belang, terwijl nieuwe skills onmisbaar worden. Dit alles vraagt om een sterke groeimindset en de nodige digitale goesting om mee te surfen op de golf van digitale verandering. Maar da’s soms gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Steunend op de principes van design thinking ontwikkelen we daarom een innovatieve dienstverlening die werknemers stimuleert in het kader van digitale transformatie. Focus ligt op het empoweren van mensen en op het creëren van een digitale mindset, gericht op groei. Concreet zal het project hierop inspelen door de ontwikkeling van een online leertraject, bestaande uit 8 modules: 

Human Capital as Key Success Factor for Digital Transformation research project

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie, en wordt procesmatig ondersteund door onze projectpartner Leap Forward.

ESF logo
ESF EU logo
ESF Vlaanderen is werk logo