desktop-hero-image-bjarne-brie

Bjarne Brié

Doctoral Researcher, Accounting & Finance

Zet in op relevant onderzoek naar klimaatrapportering en duurzaamheid van ondernemingen

Bjarne Brié is doctoraatsonderzoeker in Accounting & Finance. Zijn werk spitst zich toe op corporate sustainability en niet-financiële verslaglegging. Hierbij richt hij zich op tekstuele analyse om de klimaatgerelateerde informatie van bedrijven te analyseren in de context van de Europese richtlijn voor niet-financiële verslaglegging.

Zo wil Bjarne inzicht krijgen in de algemene stand van zaken op het gebied van klimaatrapportering en de doeltreffendheid van informatiemandaten. Hij bekijkt ook hoe verschillende stakeholders, zoals financiële analisten en concurrenten, klimaatgerelateerde informatie gebruiken. Door het belang van klimaatverandering en de toegenomen belangstelling van stakeholders voor transparante, vergelijkbare en geloofwaardige duurzaamheidsinformatie, is zijn onderzoek vandaag zeer relevant.

Bjarne levert een actieve bijdrage aan het Centre for Financial Leadership & Digital Transformation van Vlerick, waar hij nauw samenwerkt met professor Kristof Stouthuysen. Hij assisteert bij het doceren in verschillende vakken, waaronder Accounting for Innovation and Entrepreneurship, Introduction to Financial Accounting en Strategic Management Accounting. En hij is actief betrokken bij het keuzevak en de bootcamp over data science.

Wie ben ik?

  • Doctoraatsonderzoeker aan Vlerick Business School en KU Leuven
  • Master Handelsingenieur aan KU Leuven
  • Bachelor Handelsingenieur aan KU Leuven

Mijn expertise

  • Management accounting
  • ESG
  • Datawetenschappen
  • Duurzaamheidsrapportering
  • Tekstuele analyse