Aanvullende pensioenen

Belonen vanuit strategisch perspectief

insights-web-supplementary-pensions

Het wettelijke pensioen komt steeds meer onder druk te staan. Het belang van aanvullende pensioenregelingen is dan ook moeilijk te overschatten. Vandaag heeft ongeveer tachtig procent van de beroepsbevolking zich aangesloten bij een aanvullend pensioenplan, en het gros van de hr-directeurs hoeft niet overtuigd te worden van de noodzaak van dergelijke plannen. Het is echter de vraag of en hoe aanvullende pensioenplannen beschouwd kunnen worden als een vorm van strategische beloning, en dus onderdeel kunnen zijn van de algemene beloningsstrategie van een bedrijf.

Vlericks Centre for Excellence in Strategic Rewards en Vanbreda Risk & Benefits – een Centre-lid met uitgebreide knowhow op het gebied van aanvullende pensioenen – hebben getracht die vraag te beantwoorden. Professor Xavier Baeten nam de beloningsstrategie van bedrijven onder de loep en ging na hoe een aanvullend pensioenplan (deels) kan passen in het algemene beloningsbeleid. Een zeer interessante en inspirerende uitdaging. De resultaten worden toegelicht in de whitepaper ‘Supplementary pensions: a strategic reward perspective’.

De whitepaper omvat drie delen. Eerst worden de concepten ‘strategische beloningen’ en ‘beloningsstrategie’ toegelicht. Vervolgens wordt de focus gelegd op de voornaamste bouwstenen en belangrijke concepten van aanvullende pensioenen. Tot slot – en dat is de kern van deze whitepaper – wordt uitgelegd hoe deze bouwstenen (en de te maken keuzes) te linken zijn aan vijf essentiële beloningsprincipes.

Neem contact op!

Xavier Baeten

Xavier Baeten

Professor in Reward & Sustainability