Bewire, Easi en Bank J. Van Breda & C° zijn de Best Workplaces™ 2022 van België

Ondanks Covid-19 slagen heel wat bedrijven erin om zich te onderscheiden als een geweldige werkplek

Dirk Buyens

Door Dirk Buyens

Professor of Human Resources Management

15 maart 2022

Het onderzoek naar de Best Workplaces™ wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat. De resultaten zijn voornamelijk gebaseerd op de mening van de werknemers bij de betrokken bedrijven. Het onderzoek kijkt naar organisaties doorheen twee lenzen: een werknemersbevraging onderzoekt hoe medewerkers de geloofwaardigheid, respect, trots, eerlijkheid en collegialiteit ervaren in hun bedrijf; een HR-bevraging evalueert het werkgeversbeleid van de organisatie.

iStock-1354842593

Geweldige werkplekken worden gekenmerkt door een grote mate van vertrouwen, in combinatie met betekenisvolle waarden en impactvol leiderschap. Dat resulteert op zijn beurt weer in innovatiekracht en financiële groei. Nu meer dan ooit is er aandacht voor Best Workplaces™ For all™, die bouwen aan een inclusieve en diverse werkplek waarbij iedereen zichzelf kan zijn.

BEST WORKPLACES™ 2022 BELGIË


Kleine organisaties
1Bewire
2Salesforce
3Hilton
4Durabrik
5Upgrade Estate
6Continuum
7N-SIDE
8Brusol - EnergyVision
9Ormit Talent
10i8c

Middelgrote organisaties
1Easi
2Axxes
3Protime
4CTG Belgium
5AE
6Pauwels Consulting
7Dewaele Vastgoedgroep
8VGD

Grote organisaties
1Bank J. Van Breda & C°
2Torfs
3EY


Best Workplaces 2022

Dirk Buyens, professor Human Resources aan Vlerick Business School: “Aandacht hebben voor diversiteit, gelijkheid en inclusie wint steeds meer aan belang. Bedrijven erkennen in toenemende mate dat een inclusief personeelsbestand een belangrijke troef is. En dat is net de magie van deze Best Workplaces: ze slagen erin om op consistente manier bij al hun talenten de beste versie van zichzelf naar boven te brengen. Zo houden bepaalde bedrijven op structurele manier rekening met het talent, de achtergrond en de ervaring van hun medewerkers bij het samenstellen van projectteams of bij het vragen van feedback over bedrijfsbeslissingen. Ze beschikken over mechanismen om aansprakelijkheid over het bedrijf heen te creëren en ze kunnen hun succes inzake onpartijdige rekrutering, verloning, promotie en ontwikkeling en coaching met cijfers staven. Dit jaar zijn de Best Workplaces er duidelijk in geslaagd om zeer diverse mensen het gevoel te geven dat ze centraal staan en volwaardig deelnemen aan het bedrijf en de bedrijfscultuur.”

Wat maakt deze Best Workplaces™ zo uniek?

  1. Verbinding en werkbeleving in een hybride werkomgeving: Best Workplaces hebben sterk ingezet op digitalisering van de sociale interacties (bv. ‘wie is wie’ applicaties om collega’s te leren kennen, de aanstelling van culturele ambassadeurs die waken over een krachtige bedrijfscultuur en -identiteit). Heel wat van hen hebben indeling en design van fysieke kantoorruimtes opnieuw uitgevonden en hebben digitale systemen uitgerold zodat collega’s kunnen zien wie waar werkt.
  2. Brede kijk op het welzijn van de medewerkers: Best Workplaces kiezen voor een meer holistische kijk op welzijn via de oprichting van een interne hub voor mentaal welzijn waar werknemers hun verhaal kunnen delen, met lectuur en via partnerships om de werknemers te ondersteunen op hun traject van mentaal welzijn. Een ander voorbeeld is een online en anonieme ‘MyMindScan’ die via een vragenlijst op maandelijkse basis het mentale welzijn en de veerkracht van de medewerkers test. Of wekelijkse kleine praatgroepen onder begeleiding van een ervaren facilitator.   
  3. Empowerment van de medewerkers: Best Workplaces moedigen hun medewerkers aan om binnen een kader van vertrouwen zichzelf voortdurend verder te ontwikkelen. Medewerkers staan aan het roer van hun eigen leertraject, terwijl de werkgever hen uitrust met de juiste middelen en ondersteuning (bv. persoonlijke carrièrecoaches die medewerkers ondersteunen bij het formuleren en opvolgen van een persoonlijk ontwikkelingsplan, een persoonlijk jaarboek dat terugblikt op de ontwikkeling van de medewerker gedurende het afgelopen jaar). Best Workplaces hebben een brede kijk op Learning & Development (bv. bedrijfsstructuur die mensen centraal stelt op basis van zelfsturende teams, workshops die helpen reflecteren over de sterktes en passies van de teamleden, een Innovation Box die medewerkers uitnodigt om ideeën te delen, uitdagingen voor te stellen en aan projecten samen te werken).


Speciale Awards voor 3 uitmuntende bedrijfscases

Axxes - Speciale award voor ‘Employee Empowerment’

Best Workplaces zijn wendbare organisaties, omdat ze het juiste kader voor flexibiliteit creëren door in te zetten op mensen. Axxes empowert zijn medewerkers om zichzelf voortdurend te ontwikkelen en schept daarvoor een kader van vertrouwen. Of het nu gaat over digitale opleidingen, nieuwe projecten of teamwerk, de medewerkers krijgen het mandaat en de keuze om hun eigen leertraject te maken volgens hun eigen noden en passies.

Andere genomineerden: CTG Belgium, Protime

Hilton – Speciale award voor ‘Diversity, Equity & Inclusion’

Hilton zet maximaal in op het menselijk potentieel en maakt van diversiteit, gelijkheid en inclusie een centraal bouwblok van de bedrijfscultuur. Iedereen voelt er zich thuis, kan zijn/haar unieke talenten aanwenden, kan bijdragen en bereikt zijn/haar volle potentieel. Door dit bovenaan de agenda te zetten, zijn deze bedrijven er ‘For All’ en ze maken van de verschillen tussen mensen een drijvende kracht.

Andere genomineerden: Easi, Salesforce

Torfs – Speciale award for ‘Corporate Sustainability’

Best Workplaces zijn vastberaden om aan een betere toekomst te bouwen, niet alleen voor hun aandeelhouders, maar ook voor de bredere maatschappij en het milieu. Torfs stelt zich tot doel om alle stakeholders te betrekken in een gedeelde en duurzame waardecreatie. Op die manier zijn ze ook een eindeloze bron van inspiratie voor anderen om hetzelfde pad te bewandelen.

Andere genomineerden: Salesforce, Upgrade Estate

Neem contact op!

Astrid Vandenbroucke

Astrid Vandenbroucke

Manager GPtW®