Kan HR-technologie de werknemersbetrokkenheid en personeelsretentie verhogen?

Terugkeer naar het ‘normale’ werkleven na Corona leidt bij heel wat medewerkers tot een gebrek aan motivatie en zingeving

Dirk Buyens

Door Dirk Buyens

Professor of Human Resources Management

16 november 2021
iStock-513320685

Na een half jaar worstelen met de hybride werkomgeving hebben heel wat bedrijven nu eindelijk een evenwicht gevonden. Hoewel telewerk het voor de meeste werknemers makkelijker maakte om werk en privé te combineren, keren ze nu stilaan terug naar kantoor, al is dat nog niet voltijds. Door die terugkeer naar het ‘normale’ werkleven kampen heel wat medewerkers echter met een gebrek aan motivatie en zingeving. Sommigen willen hun loopbaan na corona zelfs een hele nieuwe wending geven. 

Dirk Buyens, professor Human Resources Management, en codirecteur van het Centre for Excellence in Strategic Talent Management, vraagt zich af of HR-technologie die trend kan helpen keren. 

Steeds meer bedrijven maken gebruik van HR-technologie om hun beslissingen rond werknemersbetrokkenheid, -beleving en -retentie te baseren op concrete gegevens. 

Nu we met zijn allen weer terugkeren naar kantoor en andere werkplekken, zetten bedrijven HR-technologie in om erop toe te zien dat hun werknemers de professionele veranderingen aankunnen en te meten hoeveel tijd ze op kantoor doorbrengen, en hoe en wanneer ze daarvoor kiezen. 

Bedrijven houden graag bij wanneer werknemers naar kantoor komen en om welke redenen ze dat doen (of juist niet). Eén manier om daarachter te komen is uiteraard via personeelsenquêtes. Technologieën zoals AI en monitoren wanneer mensen thuis en op kantoor werken, zijn echter heel doeltreffend om dergelijke patronen in kaart te brengen en de onderliggende redenen en motivaties van werknemers te doorgronden. 

Met behulp van die data kunnen bedrijven betere beslissingen nemen over de werknemersbeleving en begrijpen wanneer ze hen moeten aanmoedigen om naar kantoor te komen of thuis te werken. Ze geven ook inzicht in hun drijfveren en redenen, zodat ondernemingen daarop kunnen inspelen om de werknemersbeleving en -betrokkenheid te verhogen. Een betere werknemersbeleving en -betrokkenheid leiden op hun beurt dan weer tot een hogere personeelsretentie. 

Het voorbije jaar hebben werknemers veel tijd gehad om na te denken over hun carrièrepad en over wat ze eigenlijk willen op lange termijn. Hierdoor hebben velen beslist om het over een andere boeg te gooien en een nieuwe baan te zoeken zodra de rust is weergekeerd. 

Grote bedrijven die een aantal medewerkers hebben zien vertrekken, konden met HRtechnologie patronen herkennen en de redenen achterhalen waarom deze mensen het bedrijf hebben verlaten. Zo kunnen ze betere beslissingen nemen om hun personeel aan boord te houden, en hun aanbiedingen en vacatures aantrekkelijker maken om de werknemersretentie en -beleving te verhogen.

Neem contact op!

Dirk Buyens

Dirk Buyens

Professor of Human Resources Management / Director Open Exec Education