Negotiation Intelligence binnen Eandis

Een professionele en systemische onderhandelingsaanpak als strategische hefboom

Katia Tieleman

Door Katia Tieleman

Professor of Negotiation

08 december 2016

De energiesector is een dynamisch speelveld. Voor een grote Belgische speler als Eandis is het belangrijk om zich wendbaar op te stellen. “Snel kunnen reageren en doordacht anticiperen, daar gaat het om. Ook bij onderhandelingen speelt dat een cruciale rol, zo bewijzen de resultaten van ons Prime Foundation Partnership binnen het Centre for Negotiation Intelligence®. De komende drie jaar willen we dit overlegmodel uitdiepen en uitdragen naar al onze interne en externe stakeholders”, aldus Werner Verlinden, HR Directeur van Eandis. Samen met Katia Tieleman, professor Onderhandeling en Conflictbeheersing, licht hij de waarde van deze samenwerking toe. 

iStock-1341998690

De afgelopen drie jaar hebt u met professor Tieleman gewerkt rond de professionalisering van de onderhandelingsaanpak van HR en de rol van onderhandelen binnen de organisatie. Waarom is dat zo belangrijk?

Werner Verlinden: “In onze sector is sociaal overleg  al decennialang ingebed.  Maar voor ons gaat sociaal overleg verder dan louter het sluiten van overeenkomsten. Het is een interactief proces om problemen op te lossen, gedragen beslissingen te nemen en vooral dingen mogelijk te maken. Naar mijn gevoel moeten alle leidinggevenden goed kunnen onderhandelen of het ten minste willen leren. in een sterk transformerende sector als de onze is deze compententie essentieel wanneer we in overleg treden met  onze externe stakeholders, maar evenzeer met onze interne stakeholders waaronder onze sociale partners en medewerkers. Op HR-vlak zien we immers de toenemende individualisering en vraag naar gepersonaliseerde cafetariaplannen, meer nadruk op total reward in plaats van op pure loonsopslag, aandacht voor de complexe pensioenproblematiek, flexibiliteit, enz. In die context willen we nagaan welke dienstverlening we kunnen en willen geven en hoe we dit best vertalen naar onze medewerkers toe. Uiteraard zijn onze vakbonden in deze gesprekken een essentiële partner.”

HR en vakbonden zijn gelijkwaardige partners wanneer het er op aankomt om een dossier te laten aanvaarden.
Werner Verlinden
HR Directeur bij Eandis

Welk traject hebben jullie samen afgelegd?

Katia Tieleman: “De voorbije drie jaar hebben we via de Negotation Intelligence® (NQ®) tool het sociaal overleg binnen Eandis op een nieuwe leest geschoeid. We combineerden wetenschappelijke bevindingen met praktijkcases van bij Eandis en organiseerden interactieve workshops.”

Werner Verlinden: “Klopt. We leerden de basics van onderhandelen, maar er ging ook aandacht naar individuele coaching. Op die manier worden onderhandelaars zich bewust van hun sterktes en werkpunten. En omdat het NQ®-model veel waarde hecht aan de complementariteit van onderhandelaars helpen die inzichten ook om een goed onderhandelingsteam samen te stellen.”

Wat heeft het partnership uw directie en Eandis precies bijgebracht?

Werner Verlinden: “De betrokken afdelingen  beschikken nu over de tools en de methodiek om dossiers strategisch optimaal voor te bereiden en om de juiste mandaten te bepalen. HR en vakbonden zijn gelijkwaardige partners wanneer het er op aankomt om een dossier te laten aanvaarden , maar HR neemt actiever de ‘lead’ in bepaalde projecten. Het HR-team bouwde haar competenties de voorbije drie jaar gevoelig uit en werkt nu professioneler. Op corporate niveau heeft deze samenwerking een aantal belangrijke dossiers gefaciliteerd en soms zelfs gedeblokkeerd. Sociaal overleg is nu beter afgestemd op onze bedrijfsdoelstellingen.”

Waarom verlengt u het partnership?

Werner Verlinden: “De resultaten tonen aan dat doelgericht en constructief onderhandelen een grote impact heeft. De komende drie jaar willen we het Negotiation Intelligence traject uitdiepen en uitdragen binnen de volledige organisatie, op sectorniveau en misschien later naar onze vakbonden. De duurzame samenwerking met Vlerick geeft een extra dimensie aan dat veranderingsproces. We hebben directe toegang tot kennis en knowhow, vinden in Vlerick een waardevolle sparring partner en bereiken dankzij de individuele coaching andere doelgroepen. En toen we op de Vlerick HR day een concrete case rond NQ binnen Eandis brachten, konden we onze ervaringen delen met andere bedrijven en leren van elkaar: een grote verrijking, vond ik dat.”

Hoe past dit nieuwe Prime Foundation Partnership binnen de strategie van Eandis?

Werner Verlinden: “De missie van Eandis luidt: ‘de samenleving duurzaam verbinden met onze netwerkoplossingen’. Het NQ-onderhandelingsmodel draagt bij tot die missie. Enerzijds willen we een duurzaam overlegmodel dat kwalitatief en transparant is, dat doeltreffend bijdraagt aan onze doelstellingen en inspeelt op de veranderende sociaal-economische omstandigheden. Anderzijds heeft die manier van werken een positieve invloed op het welzijn en het engagement van onze medewerkers, die de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen in elke vorm van onderhandeling vooropstellen.”

Wat haalt Vlerick uit deze samenwerking?

Katia Tieleman: “Met de data die we dankzij deze intense samenwerking verzamelen voeden we onze database en kunnen we wetenschappelijk aantonen welke enorme impact onderhandelen heeft op alle niveaus. Het laat ons ook toe om nieuwe onderzoeksdoelstellingen te formuleren: door het model toe te passen op organisatieniveau kunnen we het systemisch maken en de grenzen ervan aftoetsen aan de praktijk. Je kan dus gerust stellen dat we samen een bijzonder traject afleggen en dat de langetermijnrelatie niet alleen een aangenaam werkkader schept, maar ook een diepere en bredere samenwerking mogelijk maakt. Eandis pioniert in dit domein, maar dat doet Vlerick zeker ook.”

Benieuwd hoe het NQ-model wordt toegepast binnen Eandis? Lees het interview met Professor Katia Tieleman ‘Op weg naar Corporate Negotiation Intelligence® - Hoe Professor Tieleman een nieuw en baanbrekend onderhandelingsmodel verankert in Eandis.’

Neem contact op!

Anne Salenbien

Anne Salenbien

Head of Corporate Relations