De essentie van ondernemerschap door overname – aflevering 3

Vlerick Insight Talks: Professor Miguel Meuleman in gesprek met buy-outexpert Timothy Bovard

Miguel Meuleman

Door Miguel Meuleman

Professor of Entrepreneurship

26 april 2022
Insight Talks - Entrepreneurship through acquisition

Om als bedrijfsleider aan de slag te gaan hoef je niet noodzakelijk je eigen bedrijf op te richten. Je kunt ook een bedrijf overnemen. Maar hoe vaak komt dat voor? En wat zijn de voor- en nadelen voor toekomstige CEO’s, investeerders en tussenpersonen?

Vlerick-professor Miguel Meuleman duikt samen met de internationale buy-outspecialist Timothy Bovard in dit boeiende onderwerp. Als voormalig professor aan INSEAD en Columbia Business School was Timothy gastpreker op onze allereerste Mergers, Acquisitions and Buyouts Conference in 2012. Nu, tien jaar later, deelt hij zijn inzichten over acquisitie als toegangspoort tot het ondernemerschap.

In 2015 richtte Timothy Search Fund Accelerator op, een investeringsmaatschappij die voortbouwt op het historische searchfundmodel en zich richt op micro-LBO’s. Het bedrijf koppelt getalenteerde potentiële CEO’s aan bedrijven met een aanzienlijk groeipotentieel. Timothy begeleidt hen tijdens het zoekproces, de due diligence en het overnameproces en brengt hen in contact met investeerders die zorgen voor het aandelenkapitaal. Miguel is Professor Ondernemerschap en Directeur van de Vlerick Entrepreneurship Academy.

Luister naar aflevering drie van onze vier Insight Talks en ontdek de succesfactoren en valkuilen bij het kopen van een onderneming, tijdens het dealproces, bij de uitvoering en in de groeifase. Of kijk eerst naar aflevering twee, mocht je die gemist hebben.

Insight Talks - Entrepreneurship through acquisition

De essentie van ondernemerschap door overname – aflevering 3

In deze derde van vier Insight Talks gaat professor Miguel Meuleman in gesprek met internationaal buy-outexpert Timothy Bovard over de succesfactoren en valkuilen bij het kopen van een onderneming, tijdens het dealproces, bij de uitvoering en in de groeifase.

Timothy, je hebt onlangs Search Fund Accelerator opgericht in de VS. Is dat een search fund? Wat willen jullie precies bereiken met dat initiatief?

Timothy Bovard: “Beide vullen elkaar aan. Sommigen zullen niet geïnteresseerd zijn in Search Fund Accelerator en anderen zullen Search Fund Accelerator verkiezen boven een klassiek search fund. Het idee was om mensen samen te brengen om hen intens te coachen, te mentoren en te begeleiden tijdens het proces van search acquisitie en bedrijfsmanagement. Het is een aanvulling op de bestaande modellen, zowel het search-fundmodel als de self-funded search.”

Je hebt heel wat buy-outondernemers begeleid en zelf ook een aantal buy-outs gedaan. Wat zijn op basis van jouw ervaring de succesfactoren, bijvoorbeeld voor het deal-completionproces, en wat zijn de eventuele valkuilen?

Timothy Bovard: “Volgens mij zijn er twee cruciale factoren voor het succes van de overname. De eerste is een grondige en onpartijdige due diligence. Naar mijn mening is vooringenomenheid een van de grootste valkuilen. Bepaalde zaken die nefast kunnen zijn voor de gezondheid van het bedrijf, niet zien, niet herkennen of zelfs niet onderzoeken. Een zeer grondige due diligence is dus cruciaal.”

“Een ander gebied waarop je je moet concentreren is het groeipotentieel van het bedrijf. Hoe ziet de markt eruit? Wat is het totale potentieel? Is dit een bedrijf dat je kunt verdubbelen of kun je het vermenigvuldigen met een factor vijf of meer? Om de overname van een klein bedrijf succesvol en de moeite waard te maken moet je een duidelijk groeipad zien, waarbij je de waarde van het bedrijf met een hoge factor kunt vermenigvuldigen.”

Na de transactie gaat het erom waarde aan het bedrijf toe te voegen en waarde te creëren. Wat zijn, volgens jou, de belangrijkste succesfactoren bij de uitvoering en het realiseren van het groeipotentieel dat tijdens de due diligence werd ontdekt?

Timothy Bovard: “Eerst en vooral de tijd nemen om het bedrijf en de mensen die er werken, te leren kennen. Volgens mij is er een soort stageperiode, waarin de nieuwe CEO het reilen en zeilen binnen het bedrijf en de markt waarin het zich bevindt, leert kennen.”

“Vervolgens denk ik dat het belangrijk is om de organisatiestructuur aan te pakken. Zoals ik al zei, hebben veel van deze organisaties een vlakke structuur. Het is belangrijk om een goede CFO te hebben, iemand die de financiën van het bedrijf in goede banen leidt. Daarnaast is het van belang om iemand te hebben die instaat voor de dagelijkse operationele activiteiten. Wat ik in veel van deze bedrijven zie, is dat de nieuwe CEO wordt meegezogen in de dagelijkse rompslomp en eindigt als een gerant in plaats van een volwaardige CEO. Ze houden zich bezig met zaken als: bevindt het personeel zich op het juiste moment op de juiste plaats? Of zijn die onderdelen voorradig? Iemand die de dagelijkse leiding op zich kan nemen is dus heel belangrijk.”

“Tot slot is de derde pijler het uitbouwen van je sales. Om te groeien heb je immers een salesorganisatie, -structuur, -proces en -prijsstelling nodig. Die drie pijlers vormen samen de sleutel tot succes.”

Ontdek meer inzichten over ondernemerschap door overname in aflevering 4 van deze Insight Talks-reeks.

Neem contact op!

Miguel Meuleman

Miguel Meuleman

Professor Entrepreneurship