Waarvoor moet je CEO's belonen?

Een taxonomie van prestatiemaatstaven in incentives voor CEO’s, geïnspireerd op de bedrijfspraktijk

Marthe Van Hove

Door Marthe Van Hove

Researcher, Governance

Xavier Baeten

Door Xavier Baeten

Professor of Reward & Sustainability

08 november 2021
What to reward executives for

Het stellen van doelen voor CEO’s, en het koppelen van deze doelen aan beloningssystemen, blijkt een complex proces. Bovendien staan bestuursraden steeds meer onder druk om een uitgebalanceerde set van (strategische) prestatiemaatstaven te hanteren en verder te kijken dan financiële indicatoren. Key performance indicators (KPI's) worden gedefinieerd als kritische indicatoren die aangeven in welke mate een bedrijf zijn bedrijfsdoelstellingen haalt.

De uitdaging waarmee veel bestuursraden en bedrijven worden geconfronteerd, is tweeledig.

Enerzijds is er meer aandacht voor het gebruik van niet-financiële prestatiemaatstaven die als drijfveer moeten worden opgenomen in beloningssystemen voor CEO’s.

Anderzijds hebben bedrijven ook moeite om de juiste set financiële KPI's vast te stellen. Ze hebben vaak de neiging om eenvoudig te meten gegevens te gebruiken, terwijl de echte uitdaging er precies in bestaat om de meest kritische KPI's te definiëren. Daarbij moet rekening worden gehouden met de aandeelhoudersstructuren, de conjunctuurcycli, en de niveaus binnen de organisatorische hiërarchie. Daarnaast moeten bedrijven zich ook bewust zijn van het feit dat minstens een aantal financiële KPI's ook nadelen met zich meebrengt.

Samen met corporate partner Deloitte, hebben professor Xavier Baeten en onderzoekster Marthe Van Hove van het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick deze paper ontwikkeld. Ze willen inspiratie bieden aan bedrijfsleiders die op zoek zijn naar de 'juiste' financiële en niet-financiële KPI's, om op basis daarvan korte- en langetermijnbeloningen op te stellen. Dit document geeft een taxonomie van verschillende indicatoren die kunnen worden gebruikt.

Met deze paper willen we geen 'recept' bieden van de perfecte set KPI's – dat zou onmogelijk zijn, want het is sterk afhankelijk van de specifieke situatie van elk bedrijf. We willen eerder een breed en niet-dwingend perspectief hanteren. We bieden een omvattend overzicht en een inventaris van prestatiemaatstaven die worden gebruikt bij de beloning van CEO’s. In dat opzicht biedt de paper een leidraad voor het verbeteren van de keuze van de belangrijke prestatie-indicatoren. Natuurlijk moeten de KPI's worden afgeleid uit de strategie van het bedrijf en de doelstellingen die het bedrijf wil bereiken.


Neem contact op!

Xavier Baeten

Xavier Baeten

Professor in Reward & Sustainability