David Venter

Profiel

David studeerde af met onderscheiding als psycholoog en onderwijskundige aan de Universiteit van Stellenbosch. De eerste 15 jaar werkte hij als psycholoog. Binnen de Zuid-Afrikaanse regering werkte hij vervolgens 10 jaar als directeur-generaal communicatie en overbrugde hij mee de overgang van apartheid naar democratie. Hij richtte een aantal negotiatie- en consultingbedrijven op. Sinds 1996 onderwijst hij negotiatie, conflictbehandeling en leiderschapscursussen aan businessscholen in Zuid-Afrika, België, Rusland, China, Ierland en Hongarije. Meermaals ontving hij hiervoor de ‘best teacher award’. 

Geregeld woont hij zelf negotiatieseminaries bij in Harvard University en MIT, seminaries die focussen op Corporate Negotiation, Dealing with Angry Publics, en Difficult Business Conversations.

David leidde en herstructureerde niet alleen een overheidsdepartement, maar was ook verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van de grootste opiniepeilingen ooit in Zuid-Afrika; deze opiniepeilingen waren een sleutelelement in de vredevolle overgang naar een niet-racistische democratie. Hij werkte rechtstreeks voor en met Nelson Mandela en Thabo Mbeki, maar ook met Marti Atasari aan de eerste vrije verkiezingen in Namibië; 97% van de geregistreerde Namibische burgers brachten hun stem uit! 

 

Expert in
Conflictmanagement
Onderhandelen
Peoplemanagement en leiderschap
Creativiteit en innovatie
Overtuigingstechnieken