Mathieu Luypaert

Profiel

Mathieu Luypaert behaalde zijn titel als doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven in 2009. Hij schreef zijn doctoraatsverhandeling over waardecreatie in Europese fusies en overnames (F&O's). Daarna heeft hij zich verder gespecialiseerd in het domein van F&O's. Zo bestudeert hij F&O-motieven, de onderliggende financieringsbeslissing, de impact van industriestructuren, koerseffecten en lange-termijn synergierealisatie na F&O's. Zijn werk werd gepresenteerd op verschillende internationale congressen en is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, zoals 'Journal of Business Research' en 'Applied Economics'. Hij doceert bedrijfsfinanciering en fusies en overnames in verschillende Masters-, MBA- en executive-opleidingen bij Vlerick Business School en aan andere internationale instellingen (EHSAL in Dubai, WIT in Ierland en Institut Paul Bocuse in Lyon). Hij verbleef ook als gastprofessor aan Insead Business School.

 

Expert in
Bedrijfsfinanciering
Fusies en overnames
Investeringsselectie
Accounting en Finance
Analyse van financiële cijfers
Financiële planning