10 belangrijke bevindingen over prestatie- en beloningsmanagement in een wendbare omgeving

Xavier Baeten

Door Xavier Baeten

Professor of Reward & Sustainability

Koen Dewettinck

Door Koen Dewettinck

Professor of Human Resources Management

22 oktober 2020
iStock-1516450591573-5ab13a478824.jpg

Wendbaarheid wordt een steeds belangrijker aspect van succesvolle bedrijfsvoering. Volgens onderzoek van Vlerick Business School bij de grootste profitorganisaties van België vindt 93% dat een wendbare manier van werken de laatste jaren belangrijker is geworden. De drie belangrijkste begrippen geassocieerd met het concept wendbaarheid zijn aanpassingsvermogen, snelheid en klantgerichtheid.

Hoewel wendbaarheid een hoge vlucht heeft genomen, blijken heel wat organisaties nog steeds te worstelen met de implementatie van een wendbare aanpak op het vlak van prestatie- en beloningsmanagement. Een wendbare aanpak zou zich moeten doorzetten in de manier waarop organisaties hun medewerkers managen en belonen. Slechts 18% van de grootste Belgische profitorganisaties vindt zichzelf echter wendbaar op het vlak van prestatiemanagement en 28% op het vlak van beloningsmanagement.

Hoe benader je prestatiemanagement wanneer je projecten moet evalueren die geleid worden door verschillende verantwoordelijken en verspreid zijn over verschillende teams? Hoe stem je de loopbaanambities van medewerkers af op de bedrijfsbehoeften in een niet-hiërarchische omgeving? Is een merit-payproces opportuun wanneer talentsystemen meer teamgericht worden?

Daarom hebben ons Centre for Excellence in Strategic Talent Management en ons Centre for Excellence in Strategic Rewards de krachten gebundeld voor een nieuw onderzoek dat een licht werpt op 8 Belgische en 4 Nederlandse bedrijven die van meet af aan wendbaar waren of gaandeweg van koers wijzigden.

Gebaseerd op een kwalitatieve studie met de steun van onze Chair Partner Hudson identificeerde het onderzoeksteam 10 belangrijke bevindingen, die elk een fenomeen, een trend of een invloed vertegenwoordigen in een wendbare werkcontext:

  1. Een doelgerichte benadering van prestatie- en loopbaanontwikkeling 
  2. Van het opnemen van extra rollen naar een op rollen gebaseerd jobdesign
  3. Je eigen loopbaan beheren als belangrijkste motor van loopbaanontwikkeling
  4. De rol van supervisors in het prestatiemanagementproces ter discussie stellen
  5. Transparantie om het vertrouwen, het verantwoordelijkheidsgevoel en de interne eerlijkheid te bevorderen
  6. Ondermaatse prestaties actief identificeren en aanpakken
  7. Teamleden inspraak geven over loonsverhogingen en promoties
  8. Individuele prestaties betalen of niet? Dat hangt ervan af ...
  9. Erkenning op maat en onmiddellijke erkenning
  10. Wendbare teams managen en belonen in crisissituaties

Meer weten? Download de volledige white paper ‘Performance and reward management in an agile environment’ (in het Engels).

Neem contact op!

Sanne De Cooman

Sanne De Cooman

Coordinator Vlerick Reward Centre

Astrid Vandenbroucke

Astrid Vandenbroucke

Manager GPtW®