vereisten & voordelen

Wat kan je verwachten?

 • Je wordt lid van onze academische community en krijgt:
  • Toegang tot de Vlerick bibliotheek en raadpleging van de elektronische databanken op campus
  • De mogelijkheid om gebruik te maken van onze flexkantoren op de Vlerick  campussen in Gent, Leuven en Brussel
  • Een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan of te presenteren op onze onderzoeksseminaries
 • Wanneer je samenwerkt in het kader van een gefinancierd project (bv. Vlerick Academisch onderzoeksfonds) kunnen gebudgetteerde onkosten in het kader van dit gezamenlijk project (bv. presentatie over dit project op een conferentie, voor dit project aangekochte onderzoeksmaterialen,…) vergoed worden.

Wat zijn de vereisten?

 • Je hebt een doctoraat behaald en beschikt over een bewezen onderzoeksverdienste (research fellow) of je werkt aan je doctoraat (geaffilieerd onderzoeker)
 • Je hebt een positieve attitude, gericht op samenwerking en onderzoek
 • Het is je bedoeling om samen met onze professoren aan onderzoek te doen.
 • Je bent bereid je affiliatie met Vlerick Business School te vermelden op publicaties die gerealiseerd werden in het kader van de samenwerking (bv. gezamenlijke projecten, projecten gefinancierd door Vlerick,…). 

vereisten & voordelen

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times