Menselijk kapitaal als sleutel bij digitale transformatie

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse Overheid en de Europese Unie werkt Vlerick Business School aan het innovatieproject ‘Menselijk kapitaal als sleutel bij digitale transformatie’.

We zien dat meer en meer organisaties huidige businessmodellen en processen omvormen richting gedigitaliseerde alternatieven. Ook digitale technologieën en optimalisaties, zoals: artificiële intelligentie, robotische procesautomatisatie, ‘the internet of things’ en blockchain worden aan een steeds sneller tempo geïmplementeerd in het Belgische bedrijfsleven. Maar wat betekent dit voor de werknemers die tewerkgesteld zijn binnen deze organisaties? En voor de werknemerspopulatie in het algemeen?

Ons project heeft als doel om inzicht te verwerven in de impact van digitale transformatie op het menselijk kapitaal in organisaties: Wat leeft er bij werknemers? Wat zijn hindernissen en opportuniteiten? Welke noden hebben werknemers? Zijn er individuele verschillen?

Steunend op de principes van design thinking, zullen we een innovatieve dienstverlening ontwikkelen die werknemers stimuleert in het kader van digitale transformatie. We focussen hierbij op het versterken van werknemers en op het creëren van een digitale mindset, gericht op groei. Het innovatietraject wordt procesmatig ondersteund door onze projectpartner Leap Forward.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Europees Sociaal Fonds, de Vlaamse Overheid en de Europese Unie.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times