onderzoek

We bieden je niet alleen inzichten uit academisch onderbouwd onderzoek (academische publicaties en casestudies), maar ook praktijkgericht onderzoek met hoge relevantie en directe toepasbaarheid voor jouw bedrijf.

Centraal staat de M&A Monitor.

Deze jaarlijkse studie houdt de vinger aan de pols inzake trends en uitdagingen op de Belgische markt van fusies en overnames. De bevraging bij Belgische fusie- en overname-experten en -adviseurs peilt enerzijds naar hun ervaringen op de M&A-markt en de deals waarbij ze betrokken waren, en anderzijds naar hun verwachtingen voor het komende jaar.

 Download de M&A Monitor van 2020.

 

 Download de M&A Monitor van 2019.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times