onderzoek

We bieden je niet alleen inzichten uit academisch onderbouwd onderzoek (academische publicaties en casestudies), maar ook praktijkgericht onderzoek met hoge relevantie en directe toepasbaarheid voor jouw bedrijf.

Centraal staat de M&A Monitor.

Deze jaarlijkse studie houdt de vinger aan de pols inzake trends en uitdagingen op de Belgische markt van fusies en overnames. De bevraging bij Belgische fusie- en overname-experten en -adviseurs peilt enerzijds naar hun ervaringen op de M&A-markt en de deals waarbij ze betrokken waren, en anderzijds naar hun verwachtingen voor het komende jaar.

Zaken die aan bod komen zijn: situatie op de Belgische M&A-markt, prijszetting, financiering van de deal, proces, en concurrentie. Elk jaar focussen we ook op een specifiek aspect; in 2018 was dat sectorspecifieke multiples en de impact van het Zomerakkoord op de M&A-markt.

De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen zeer relevant voor alle professionals actief op de Belgische markt van fusies en overnames, maar ook voor alle betrokkenen aan de aankoop- en verkoopkant.

In 2017, hebben we de focus gelegd op transacties over de landsgrenzen heen. Download de M&A Monitor van 2017.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times