Hoe ziet 'Stevig in de Steigers' eruit?

'Stevig in de Steigers' bestaat uit 1 doos waarin het volgende omvat zit:

1. Het instrument zelf. Dit zowel in een digitale versie (op een USB-stick), als een fysieke versie, waardoor het in elke werksituatie kan worden gebruikt.

Fysieke versie:

Digitale versie:

2. Handleiding voor de coach. Deze handleiding bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel heeft als doel de interne coaches vertrouwd te maken met coaching. Er wordt op een begrijpelijke en heldere manier uitgelegd wat coachen is, wat coachen niet is, wat de voordelen zijn van coachen op de werkvloer, en waar je specifiek op moet letten als coacht als leidinggevende. Daarbij worden er concrete tips en tricks gegeven om een coachingsgesprek efficiënt en succesvol te laten verlopen. Het geheel wordt aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.
  • Het tweede deel van de handleiding bestaat uit een praktische gids met uitleg over hoe met het instrument zelf aan de slag te gaan. In dit deel wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de coach te werk kan gaan en welke stappen op welk moment dienen te worden doorlopen. Dit wordt zowel voor de fysieke versie als de digitale versie in detail overlopen met telkens voorbeeldjes en tips om het geheel begrijpelijk en concreet te maken. In dit deel komen ook een aantal veel gestelde vragen aan bod. Door hier in de handleiding de coach al wat op weg te helpen, kunnen moeilijke situaties worden vermeden tijdens het gebruik van het instrument.

3. Ondersteuning voor implementatie

Daarnaast zijn er ook enkele zaken toegevoegd om organisaties maximaal te ondersteunen in het implementeren van 'Stevig in de Steigers':

  • Een Gids voor HR met daarin enkele praktische adviezen over de manier waarop het instrument geïntroduceerd en geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie. Hierbij worden er concrete tips gegeven over hoe van ‘Stevig in de Steigers’ een succesvol project kan worden gemaakt. Daarnaast biedt deze gids een antwoord op een aantal veel gestelde vragen wat betreft de technische kant van het instrument (bv. hoe installeren en verspreiden binnen de organisatie, typische foutmeldingen, hoe eigen set van vaardigheden toevoegen …).
  • Een trainersset, met daarin een reeks oefeningen waarmee de organisatie zelfstandig een korte ‘coach de coach’ sessie kan organiseren voor hun interne coaches. Concreet bestaat de trainersset enerzijds uit een draaiboek met daarin stap voor stap uitleg over een reeks oefeningen over wat coaching precies is en wat de basishouding en –vaardigheden zijn van een goede coach. Anderzijds is er ook een bijhorende presentatie voorzien die men kan gebruiken om de sessie te ondersteunen.
    Deze korte sessie is ontwikkeld voor nieuwe coaches die nog geen enkele of weinig ervaring hebben met coaching. Het doel is daarom ook niet om een diepgaande, theoretische opleiding rond coachingsmodellen of -technieken te organiseren. Het is daarentegen wel de bedoeling om hen op een leuke en informele manier concreet te laten ervaren wat het is om een coach te zijn, wat de ‘basishouding’ van een coach is, en hen vooral te laten aanvoelen wat het verschil precies is met hun dagdagelijkse job. Dit zodat zij beter gewapend zijn om met ‘Stevig in de Steigers’ aan de slag te gaan!

Hoe ziet 'Stevig in de Steigers' eruit?

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times