Drie tracks

Drie tracks

Om een antwoord te bieden op deze impasses, werd het Vlerick Centre for Negotiation Intelligence® and Dispute Resolution opgericht, met een algemene track rond NQ® (Negotiation Intelligence®) en aparte tracks rond sociaal overleg en dispuutresolutie. Prof. dr. Katia Tieleman, die het Negotiation Centre leidt, biedt samen met collega prof. dr. Barney Jordaan en Centre Manager Karolien Dekoster een antwoord op drie grote vragen: (1) Hoe kunnen we in bedrijven structureel en strategisch de onderhandelingscapaciteit en -impact van de verantwoordelijke teams versterken om met de huidige uitdagingen om te gaan?; (2) Hoe kunnen we toewerken naar een nieuw model voor sociaal overleg, aangezien het oude model en de oude recepten niet (meer) werken?; (3) Hoe kunnen we organisaties ‘conflict- en dispuut-wijs’ maken?

Centre for Negotiation Intelligence & Dispute Resolution

Binnen ons Negotiation Development Track stoppen we niet bij het oplossen van uw onderhandelingsuitdagingen en -conflicten. We meten ook uw NQ®, waarbij we een grondige analyse van uw sterktes en werkpunten maken om aldus de Onderhandelingsintelligentie® van u, uw team en uw organisatie te vergroten. U zult vertrouwd raken met het innovatieve concept NQ® -gestoeld op de Harvard onderhandelingsprincipes- en krijgt de kans om uw Persoonlijke en Team NQ® Rapport en profiel te ontvangen via onze exclusieve NQ-Scan®. Hiertoe gaan van we van start met een nulmeting van uw NQ® via de NQ®-Scan. Van daaruit detecteren we uw valkuilen en hefbomen, en starten we het traject dat u in staat stelt om de uitdagingen rond onderhandelen anders en effectiever aan te pakken. Samen ontwikkelen we nadien een nieuwe en aan uw organisatie aangepaste onderhandelingsaanpak om uw onderhandelingsuitdagingen aan te pakken. Dit houdt ondermeer het ontwikkelen van aangepaste best practices, processen, tools, onderhandelingsinfrastructuur en onderhandelingscultuur in.

Gegeven de uitdagende Belgische context omtrent sociaal overleg, werd op marktaanvraag bovendien een specifieke Social Relations Track opgestart welke een nieuw paradigma biedt voor sociaal overleg. Binnen deze track wapenen we je met NQ® om je sociaal overleg anders aan te pakken. Bovendien werken we op basis van internationale best practices samen met u en uw relevante stakeholders aan een nieuw model voor sociaal overleg. Gedurende dit traject zijn we uw klankbord en wordt uitwisseling tussen de verschillende leden gefaciliteerd. We geven ook input i.v.m. best practices en genereren samen met u nieuwe ideeën. Daartoe steunen we mede op een Raad van Wijzen, die bestaat uit opinieleiders met diverse achtergronden binnen het domein van sociaal overleg, gaande van autoriteiten uit vakbondskringen, politieke zwaargewichten, mediaspelers en leaders met werkgeversachtergrond.

De Dispute Resolution Track focust op het ontwikkelen van efficiënte strategieën en systemen voor organisationele conflicten en dispuutresolutie. Binnen deze track brengen we u de kennis en vaardigheden aan die u nodig heeft om belangentegenstellingen om te buigen in organisationele opportuniteiten en om snel en kostenefficiënt om te gaan met conflicten en disputen.

Gegeven het belang van deze thema’s, willen we ook op het maatschappelijke en politieke debat wegen en op zoek gaan naar een nieuw model voor sociaal overleg op het raakvlak tussen werknemerswelbevinden en vakbondsbekommernissen enerzijds en economische groei anderzijds. Een nieuw model waarin, dankzij de juiste mindset, strategieën en skills, werknemerswelbevinden en werknemersengagement en -efficiëntie niet in contrast staan met elkaar, maar als wederkerig en compatibel worden gezien.

Verder streven we er ook naar om de outreach van dispuutresolutie binnen de maatschappij te vergroten. Door coalities te sluiten met partnerinstituten en -bedrijven, en door met relevante stakeholders zoals (supra-)gouvernementele instituties, mediaspelers en politieke zwaargewichen contacten te leggen, pleiten we voor een alternatief naast litigatie.

 

Omhoog

Partners & members

De thema’s waarrond gewerkt wordt binnen het Negotiation Centre worden vastgelegd in samenspraak met haar partners en members, zodanig dat deze optimaal beantwoorden aan hun behoeften. Workshops bieden een platform voor kennisoverdracht en netwerking; een opportuniteit om ideeën en best practices uit te wisselen; een manier om nieuwe tools, frameworks en inzichten te ontwikkelen en testen; en een kans om toegang te krijgen tot deelname in onderzoek en kennis.
Het Negotiation Centre is momenteel haar horizon aan het verbreden van Negotiation Intelligence® pur sang naar nieuwe manieren van sociaal overleg en dispuutresolutie. We verwelkomen graag nieuwe partners en members, die graag koploper blijven inzake ontwikkelingen en kennis van deze domeinen.

Prime Foundation Partner

Eandis logo
Logo VRT

Leden

AZ Alma Logo 
Eandis logo

Omhoog

Drie tracks

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times