Gender en carrieretransities

Bewustmaking van gender ongelijkheden op de werkvloer en kennismaking met mogelijke oplossingen staan centraal in deze tool. Gender en carrièretransities is een educatief pakket dat zowel individuen, organisaties of beleidsmakers uitnodigt om na te denken over de eventuele barrières die vrouwen ervaren tijdens hun loopbaan.

Op basis van een grondig literatuuroverzicht, interviews en eigen wetenschappelijk onderzoek schreven wij voor u een modulair handboek waar we per carrièretransitie de moeilijkheden van werkende vrouwen in de Westerse maatschappij in kaart brengen. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en modellen. Dit handboek is verankerd in de Vlaamse werkomgeving dankzij 3 gevalsstudies die specifiek inzoomen op de drie grote transitiefasen van vrouwen (Instroom, doorstroom en uitstroom) in de arbeidsmarkt.

Dit educatief pakket is zowel nuttig voor intermediairen die hun dienstverlening naar organisaties willen verbeteren, als voor organisaties zelf. Het geeft een omvattende kijk op de genderloopbaankloof en geeft concrete suggesties om deze kloof verder te verkleinen.

Download:

Het pakket “Gender en carrièretransities” werd mogelijk gemaakt door de financiering van ESFhttp://ec.europa.eu/esf/

En werd ontwikkeld door Vlerick Business School in samenwerking met Universiteit Gent en JUMP

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times