centre for mergers, acquisitions and buyouts

WAT?

Het Centre for Mergers, Acquisitions & Buyouts beschikt over een uitgebreide expertise rond alles wat met fusies en overnames te maken heeft. Dat gaat van het opzetten van de deal tot het afronden ervan, en van financiering tot integratie.
In samenwerking met onze partners, Bank J.Van Breda & C° en BDO, verwerven en verspreiden we deze kennis en ervaring aan de hand van onderzoek, opleidingen en evenementen.

WAAROM?

Een bedrijf overnemen, kopen of verkopen is één van de belangrijkste beslissingen die je als manager of ondernemer kan nemen. Wil je deze belangrijke beslissing zo gefundeerd mogelijk kunnen nemen en waardeverlies vermijden, dan is het van fundamenteel belang om over voldoende kennis rond fusies en overnames te beschikken.
Het Centre for Mergers, Acquisitions and Buyouts bundelt al die kennis en deelt ervaringen voor iedereen die betrokken is bij een overname, fusie of verkoop.

HOE?

 


  • onderzoek
  • evenementen
  • opleidingen
  • kennisdeling in een confidentiële sfeer

VOOR WIE?

Iedereen die betrokken partij is in een proces van fusie, overname of buyout.


  • wie een bedrijf wil verkopen of overlaten
  • intermediairs die deals helpen begeleiden en financieren (bankiers, brokers, private equity spelers,…)
  • kopers die een bedrijf willen overnemen

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times